Nebylo nic nalezeno.

Stáž v NZDM Zapes, Maják Plus, z.ú.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v NZDM NZDM Zapes, Maják Plus, z.ú.