Nebylo nic nalezeno.

Stáž v DU Lublaňská, 3. termín

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187 realizovala odbornou stáž v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská.