Nebylo nic nalezeno.

Stáž v RATOLEST BRNO z.s.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, realizovala třídenní odbornou stáž v NK Likusák a NK Pavlač, Ratolest, z.s.