Nebylo nic nalezeno.

Stáž na Lince bezpečí

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ , registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala odbornou stáž v organizaci Linka bezpečí, z.s.