Nebylo nic nalezeno.

Stáž v Progressive, o.p.s., Praha

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, realizovala 15. – 17. 3. 2022 třídenní odbornou stáž v Progressive, o.p.s., Praha.