Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Dům tří přání, z.ú. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala 14. – 16. 3. 2022 odbornou stáž v organizaci Dům tří přání, z.ú., Praha.