Nebylo nic nalezeno.

Stáž OSPOD, Odbor sociálních věcí, MČ Praha 3

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala odbornou stáž na Oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí, Městská část Praha 3.