Nebylo nic nalezeno.

Stáž v DU Lublaňská, 2. termín

V rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala Česká asociace streetwork odbornou stáž v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská. 16. - 17. 2. 2022 proběhl druhý termín této stáže.