Nebylo nic nalezeno.

Stáž v NZDM Pixla a TP COM.PASS, Ponton, z.s.

V rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, realizovala Česká asociace streetwork třídenní odbornou stáž v NZDM Pixla a TP COM.PASS, Ponton, z.s.