Nebylo nic nalezeno.

Stáž v Centru Anabell, z.ú.

Odborná stáž v Centru Anabell, z.ú. realizovaná Českou asociací streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187.

Tagy