Nebylo nic nalezeno.

Stáž v NZDM Klídek, PROSTOR PRO, o.p.s.

Třídenní odborná stáž v NZDM Klídek, PROSTOR PRO, o.p.s. realizovaná v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188.