Nebylo nic nalezeno.

CASVISITS SCHOOLS 2020

Realizace zahraničních výměnných stáží v roce 2020 v rámci projektu podpořeného z programu Erasmus+ „Schools and (social) streetworkers – the same target group, the same goals“, registrační číslo projektu 2019-2-CZ01-KA205-061588.