Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Týden nízkoprahových klubů

Přihlaste svůj klub do naší informační kampaně a staňte se součástí Týdne nízkoprahových klubů 2021 anebo Škola, jak ji neznáme!

Poslední celý zářijový týden je každoročně věnován tradiční kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní již 15. ročník se bude konat 20. – 24. září 2021, kdy nízkoprahové kluby pro děti a mládež napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi. 

Proč se zapojit?

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

Tento rok jsme kampaň zaměřili na téma spolupráce NZDM a škol. Podtitulem kampaně „Škola, jak ji (ne)známe” chceme upozornit na nezastupitelnou roli nízkoprahových klubů při návratu dětí do škol, který bude pro mnohé dospívající letos obzvlášť náročný. Kampaň vnímáme jako příležitost, posunout mezioborovou spolupráci dále, ale také přiblížit veřejnosti svět dnešních teenagerů. 

Mnohé děti a mladí lidé se následkem vlivu epidemie COVID-19 na život společnosti potýkají s psychickými i sociálními obtížemi, depresemi a úzkostí, nejistotou, zaostávají ve výuce, jejich rodiny čelí existenčním problémům.

Akcentovanými tématy kampaně Týden nízkoprahových klubů 2021 proto jsou témata:

  • jak se žije teenagerům, 
  • škola, jak ji (ne)známe, 
  • duševní zdraví dětí a dospívajících.

Česká asociace streetwork v rámci kampaně připravuje na 20. 9. veřejnou debatu s odborníky, kterou bude streamovat z jednoho pražského NZDM. Pevně věříme, že zářijová epidemická situace dovolí akci uspořádat za přítomnosti publika. Nic však nenecháme náhodě a debatu Vám zprostředkujeme také online, čímž vznikne materiál, který budete moci rovněž sdílet na svých sociálních sítích. 

Na místní úrovni pak chystáme lokální akce “Jeden den teenagerem”, které budou organizovat naši regionální koordinátoři. Tyto akce budou zaměřeny na participaci klientů – hosty regionálních diskuzí budou mladí lidé se svými konkrétními potřebami. V rámci Týdne nízkoprahových klubů tak veřejnost zakusí, s čím vším se dnešní mládež potýká.  

Jako každý rok, i letos budeme na webu streetwork.cz promovat kalendář akcí jednotlivých nízkoprahových klubů. 

Možná už v tuto chvíli máte nějaký nový a zajímavý nápad, komu a jak efektivně představit smysl a obsah Vaší práce. Pokud ještě nápad na konkrétní akci nemáte, nezoufejte – můžete se inspirovat minulým ročníkem. K dispozici jsou Vám také naši regionální koordinátoři, na které se můžete obracet s nápady na lokální společné akce. 

Sledujte náš Facebook, kde se průběžně dozvíte více!

Jak se tedy přihlásit?

Přihlásit se můžete do 15. srpna (včetně). K přihlašování využijte online formulář TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2021 - přihláška (oranžový formulář): https://forms.gle/s1dnMBvxAcq97jyZ6 

Na uvedený kontaktní email Vám zašleme ihned po uzávěrce přihlášek elektronické materiály k propagaci (šablonu tiskové zprávy a plakáty k vytištění). Věnujte prosím pozornost správnosti kontaktních údajů.

Spolu s elektronickým balíčkem vám přijde také odkaz na druhou tabulku - TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2021 - program (zelený formulář). Program budete moci vyplnit do 10. září 2021 včetně, abychom jej mohli propagovat na našem webu. 

Oproti minulým ročníkům nebudeme letos poštou rozesílat žádné tištěné materiály, přihlášená zařízení od nás dostanou 16. 8. 2021 sadu elektronických grafických materiálů včetně plakátu, který si budou moci sama upravit dle svých požadavků a vytisknout, dále sadu šablon a motivů pro sociální média, včetně šablony tiskové zprávy. Tu si budou moci upravit a rozeslat regionálnímu tisku. POZOR: Elektronickou zásilku dostanete na adresy, které uvedete v přihlášce.

Znovu také nabízíme pomoc při zpracování např. inzerátu do místních novin, pokud takovou možnost máte. Připadá nám důležité, abychom působili co nejvíce jednotně a posílili tak celkový dopad Týdne na veřejnost.

Za Českou asociaci streetwork vám všechny dotazy zodpoví Michaela Burdová na e-mailu portal@streetwork.cz, tel.: 774 421 865, nebo Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz, tel.: 774 913 777.

Minulé ročníky:

 

Tagy