Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

11. Platforma k tématu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

​​​​​​​Již více než rok se Česká asociace streetwork podílí na realizaci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání Hlavního města Prahy. Aktivitou ČAS je prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Pod hlavičkou projektu pilotně ověřujeme case management – multidisciplinární práci na školách. Case manageři ČAS, zkušení sociální pracovníci a sociální pedagožky individuálně pracují s dětmi a dospívajícími a koordinují síť podpory zahrnující školu, rodinu, zdravotnické a sociální služby a další pomáhající instituce. Doposud jsme navázali spolupráci s celkem 18 pražskými školami (základní a střední školy) a podpora byla poskytnuta bezmála 50 dětem a mladým lidem. Ve většině případů je v rámci spolupráce zahrnuta rodina. Duševní obtíže se vyskytují, nebo se s nimi jako s příčinou či důsledkem pracuje ve valné většině případů. Do spolupráce jsme průběžně přizvali více než 40 sociálních služeb, pomáhajících institucí či dalších odborníků, kteří společně s námi spoluvytváří síť okolo problematického momentu dítěte nebo mladého člověka. Pedagogický sbor jednotlivých škol je vždy součástí spolupráce a jednotlivé nástroje pomoci a propojení se členy podpůrné sítě si průběžně přebírá. V rámci projektu vytváříme metodiku vyplývající z pilotního ověřování spolupráce napříč systémem.

Ve středu 22. 2. 2023 se konalo již 11. setkání Platformy k tématu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, kterou Česká asociace streetwork vede. Setkání Platformy se konají obvykle jedenkrát za 6 týdnů a jsou buď věnována konkrétnímu tématu v souladu s potřebami škol (např. téma duševního zdraví mladých, genderová, sexuální a vztahová rozmanitost, souhlas aneb základní principy sexuální výchovy a další), nebo jsou zaměřena na sdílení dobré praxe, kazuistik a budování aktivní sítě odborných služeb, pomáhajících institucí a škol. Úvod únorového setkání byl věnován detailnímu představení nabízených služeb a možností podpory od organizace Centrum Anabell a organizace Centrum duševního zdraví Praha 9, a také představení, sdílení a společné práci nad třemi aktuálními kazuistikami projektu. Velmi rádi jsme se potkali nad poznatky, dobrou praxí a výzvami, které spolupráce škol a sociálních služeb přináší. Za aktivní účast děkujeme zástupcům a zástupkyním NZDM Pacific, Centrum Anabell, ZŠ Radotín, Dívčí katolická střední škola, Centrum Duševního zdraví Praha 9, SOU Praha Radotín, VOŠ, SOŠP a Gymnázium Praha 6, NZDM Decima, Člověk v tísni - pobočka Praha, OA Dušní, Dům tří přání, Beztíže, SOŠ Jarov, Gymnázium a SPŠ Podskalská, LATA - programy pro mládež a rodinu, Střední zahradnická škola a SOU, Centrum primární prevence Drop In, dostuduj.fit (Fokus Praha) a Nízkoprahový klub Vrtule.

Děkujeme YMCA v České republice za možnost využít prostory zasedací místnosti v Paláci YMCA.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02. 3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Tagy