Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Česká asociace streetwork zahájila kampaň Tréninkové zaměstnávání

Česká asociace streetwork zahájila informační kampaň o možnostech a přínosech tréninkového zaměstnávání lidí se sociálním hendikepem.

Asociace tuto kampaň povede u příležitosti připravovaného zákona o registrovaném sociálním podniku. Představí v ní tréninková pracovní místa jako efektivní způsob podpory zaměstnanosti lidí s různými druhy sociálního znevýhodnění. Na dnešním zahájení kampaně ukázala i příklady úspěšně spolupráce sociálních podniků se samosprávami.

Tréninkové zaměstnávání je metoda, která přispívá k tomu, aby se lidé se sociálním hendikepem úspěšněji dostávali na volný pracovní trh. Jde například o dlouhodobě nezaměstnané, lidi se závislostí, po návratu z výkonu trestu nebo ty, kteří opouští dětské domovy.

Tito lidé mohou být zaměstnáváni na takzvaných tréninkových pracovních místech, na kterých s nimi po celou dobu intenzivně pracují sociální pracovníci nebo jiní specialisté pro podporu. Na tréninkových místech zaměstnanci postupně získávají pracovní dovednosti, zároveň mají přitom možnost řešit další problémy zhoršující jejich sociální situaci jako je potřeba stálého bydlení, zadlužení nebo zhoršený zdravotní stav.

Tréninková pracovní místa pro lidi se sociálním hendikepem dosud nejsou ze strany státu nijak systematicky finančně podporována. Neziskové organizace si na provoz svých sociálních podniků musí získávat finance od samospráv, soukromých nadací a většina z nich bojuje o přežití, některé již činnost končí.

Součástí informační kampaně o tréninkovém zaměstnávání je:

  • webová stránka treninkovezamestnavani.cz se souhrnnými informacemi
  • čtyři videomedailony o využití tréninkových pracovních míst u čtyř různých organizací v různých částech republiky
  • tři regionální kulaté stoly se zástupci samospráv
  • červnová celostátní konference

Zákon o registrovaném sociálním podniku, který připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí má kromě zaměstnávání osob se zdravotním postižením vůbec poprvé podpořit i lidi se sociálním hendikepem. Zákon má jasně popsat status a fungování sociálních podniků a definovat podporu, jakou mají jeho zaměstnanci mít během práce v tomto podniku k dispozici. Zákon má v nejbližší době projít vnitřním připomínkovým řízením ministerstva, poté projde meziresortním připomínkovým řízením a na jednání vlády jej ministerstvo chce předložit do konce března.

Na zahájení kampaně dne 1. března 2023 jsme představili i dva příklady spolupráce organizací poskytujících tréninková pracovní místa s místními samosprávami – z Mostu (organizace K srdci klíč) a Chodova (RUBIKON Centrum). Tréninková pracovní místa a sociální podniky, které je budou moci poskytovat, tak mohou být účinně využívána i pro snižování dlouhodobé nezaměstnanosti lidí se sociálními hendikepy ve vybraných regionech České republiky.

Video: Tréninkové zaměstnávání, K srdci klíč o.p.s.

Kontakt pro média:

Václav Zeman, PR a média - Česká asociace streetwork
vaclav@storyhters.cz
732 151 250

Příběhy zaměstnanců sociálních podniků

Honza

Samoživitel se dvěma dcerami bydlel v azylovém domě, každé ráno před příchodem do zaměstnání ještě docházel na methadon. Dříve pracoval pravidelně a úspěšně, poté mu závislost na drogách a výkon trestu přerušily kariéru. U nás ztracené pracovní návyky velmi rychle znovu získal; začal chodit do práce načas, brzy se naučil pracovat v obchodě, bravurně řídil služební vůz, ovládl i prodej na aukru. Pracovat uměl, potřeboval jen potvrdit sebevědomí a získat čas, peníze… Po několika měsících zaměstnání na částečný úvazek se přestěhoval z azyláku do pronajatého bytu, zaběhl si s dětmi denní režim a získal zaměstnání na celý úvazek. V Restart Shopu byl zaměstnán rovných 12 měsíců.

Laura

Vyrůstala v dětském domově. Matka je cizinka, která žije v zahraničí a o dceru nejevila zájem a Laura jiné příbuzné nemá. Do Restart Shopu se dostala přes dům na půl cesty. Trpí depresemi, které ji čas od času znesnadňují nebo znemožňují kontakt s lidmi. Brzy po nástupu do Restart Shopu se pokusila vzít si život. Za pomoci psychoterapie a medikace se postupně stabilizovala a práci v obchodě na půl úvazku obstojně zvládala. Strávila u nás osm měsíců, než si našla další zaměstnání.

Projekt „Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Tagy

Přílohy