Nebylo nic nalezeno.

Foto ČAS

ČAS udělila výroční ceny za mimořádnou práci v nízkoprahových sociálních službách

Na slavnostním večeru v rámci Konference Terénní a nízkoprahové programy 2022 - Výsledky práce a výzvy dnes Česká asociace streetwork předala své výroční ceny ČASovaná bota. Ty jsou udělovány ve třech kategoriích – Osobnost roku, Tým roku a Cena Správní rady za mimořádný počin.

Výroční cenu ČASovaná bota (bota je zde symbolem streetworku) uděluje Česká asociace streetwork jako uznání lidem, kteří i přes překážky obětavě pracují v terénu takzvaně „v první linii“ v nízkoprahových sociálních službách po celé republice.

Cena Správní rady za mimořádný počin: Iniciativa Hlavák

Ocenění za mimořádný počin získala Iniciativa Hlavák. Ta od roku 2015 nabízí pomoc uprchlíkům, kteří se ocitnou na Hlavním nádraží v Praze. Dobrovolníci, kteří se do iniciativy zapojují, aktuálně pomáhají příchozím s orientací na místě, poskytováním informací, základního občerstvení a navigováním do koordinačních center. Iniciativa pomáhá i lidem propuštěným z českých uprchlických zařízení. „Na této iniciativě oceňujeme především statečnost jejích dobrovolníků, kteří se mnohdy setkávají s výhrůžkami i napadáním, ale i to, jak velkou dobrovolnickou iniciativu dokázala zkoordinovat bez jakéhokoli financování z veřejných zdrojů. Krátce po příchodu prvních rodin prchajících před válkou z území napadané Ukrajiny se Iniciativě podařilo zapojit stovky dobrovolníků. Jejich organizace je na vysoké úrovni a kromě jejich oslovování, pečují členové iniciativy i o kvalitu práce dobrovolníků a jejich duševní zdraví,“ popisuje důvody pro udělení ocenění Jan Špaček, předseda Správní rady České asociace streetwork. Iniciativa organizuje otevřené supervizní skupiny, zajišťuje krizovou intervenci, pro dobrovolníky, vydává newsletter a koordinátorům zprostředkovává kurzy sebepéče.

Osobnost roku: Monika Kochlöflová, ROZKOŠ bez RIZIKA České Budějovice, nominace (pdf)

Osobností roku byla zvolena Monika Kochlöflová, která již sedmnáctým rokem působí v organizaci Rozkoš bez Rizika České Budějovice. Ta se snaží snížit riziko šíření HIV ve společnosti. Nabízí například sociální a zdravotní služby pro ženy pracující v sexbyznysu a upozorňuje na rizika práce v něm. V současnosti je Monika Kochlöflová vedoucí poradenského centra R-R České Budějovice a terénních týmů Jihočeského kraje a kraje Vysočina. „Monika Kochlöflová neustále rozvíjí sama sebe i inovuje obor, kterému se věnuje. Byla v Jihočeském kraji mimořádně aktivní během pandemie koronaviru – podařilo se jí navázat spolupráci s Magistrátem města České Budějovice a jinými organizacemi na zajištění důstojné karantény a izolace pro klienty nízkoprahových sociálních služeb i prosadit opětovné posílení terénní práce s dětmi a mládeží na úrovni kraje,“ popisuje důvody ocenění Martina Zikmundová. Dalším z témat, kterému se Monika Kochlöflová v regionu již několik let věnuje, je vznik Nízkoprahové ordinace.

Tým roku: FIXPOINT (Progressive o.p.s.), nominace (pdf)

Jako Tým roku byl oceněn tým projektu FIXPOINT, který působí na území hlavního města Prahy. Jde o resocializační program určený lidem se závislostí, kterým zprostředkovává tréninkové nebo nízkoprahové pracovní místo a pomáhá jim tím k ukončení závislosti a návratu do života. V rámci projektu bylo také v sedmi pražských městských částech umístěno celkem 35 bezpečnostních kontejnerů určených k likvidaci injekčního materiálu. O jejich obsluhu se stará deset pracovníků z řad uživatelů drog, kteří v terénu zároveň sbírají injekční materiál a monitorují další potenciálně rizikové lokality. "Tento program pokládám za ukázku dobré praxe ve dvou oblastech. A to zejména v oblasti harm reduction – „hrozba jehel bezpečně uzavřená v boxu“ a v oblasti socializace a tréninkového zaměstnávání aktivních uživatelů drog," říká o programu FIXPOINT autor jeho nominace na výroční ocenění, adiktolog Jiří Zatřepálek.

Podrobnosti o výroční ceně ČASovaná bota včetně oceněných v předchozích letech najdete ZDE.

Medailony tří nominovaných v kategoriích Osobnost roku a Tým roku najdete ZDE.

Tisková zpráva

Kontakt pro média:

Česká asociace streetwork
Václav Zeman, PR a média
vaclav@storyhunters.cz
732 151 250

Tagy

Přílohy