Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Organizace zajišťující tréninkové zaměstnávání se spojily do společné platformy

Sedm organizací, které podporují zaměstnávání lidí s různými druhy znevýhodnění prostřednictvím tréninkových pracovních míst, se sdružilo do Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ). Jejím cílem sdílet dobrou praxi i zkušenosti a prosadit systémové financování těchto míst ze strany státu.

Tréninkové zaměstnávání a vytváření tréninkových pracovních míst pro lidi, kteří mají kvůli řadě sociálních znevýhodnení ztížený vstup na volný pracovní trh, je osvědčeným způsobem sociální podpory, který dlouhodobě funguje v zahraničí i na řadě míst České republiky. Tréninková pracovní místa jsou nejčastěji vytvářena například pro lidi, kteří opouštějí ústavní výchovu nebo věznice. Je využíváno i při podpoře lidí se závislostí, s nestabilním bydlením nebo těmi, kteří mají dlouhodobé psychické nebo jiné zdravotní problémy.

Devět organizací, které zajišťují různé druhy tréninkových pracovních míst, se nyní po několika letech samostatného fungování spojilo do Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ). Jde například o Českou asociaci streetwork, která v Praze provozuje dva obchody s darovanými věcmi (oblečení, knihy, hračky) či společnost Rubikon centrum. Ta nabízí v Praze místa asistenta*tky v kanceláři a pomocné zahradnické práce v komunitní zahradě a v Chodově v Karlovarském kraji pak sezónně místa pro úklid města. Dalšími členskými organizacemi platformy jsou například společnost Jako doma, která v Jídelně Kuchařek bez domova zaměstnává ženy bez domova na pozici kuchařek, barmanek a obsluhy stánků, nebo sociální podnik PRAGULIC, který nabízí veřejnosti turistické prohlídky Prahy pomocí průvodců, kteří mají zkušenosti s životem na ulici, s užíváním drog, s pobytem ve vězení.

„Cílem vzniku této platformy je přirozeně to, abychom si mezi sebou mohli vzájemně měnit zkušenosti jednotlivých organizací a metody a postupy při práci s klienty tréninkového zaměstnávání. Silným impulsem pro vznik této platformy však byla i snaha o společný a silnější hlas při jednání se zástupci státu,“ popisuje hlavní cíle vzniklé platformy Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

Přestože jde o dlouhodobě provozovanou podporu, která v řadě případů i na několika provedených studiích potvrzuje, že funguje a pomáhá stabilizovat životní situaci uvedených skupin lidí, stále nejde o registrovanou sociální službu a stát ani prostřednictvím Aktivní politiky zaměstnanosti tréninkové zaměstnávání nijak systémově nepodporuje. „Chceme proto společně jednat se zástupci státu o možnostech systémového financování jednak samotných tréninkových míst, zároveň i mentorů, kteří s tréninkovými zaměstnanci v těchto podnicích pracují,“ dodává Zikmundová.

Nedávná studie, kterou pro Českou asociaci streetwork vypracoval MAKAI atelier, například ukázala, že na úspěšný návrat na pracovní trh může pomoci již jeden rok klienta v tréninkovém zaměstnání s dostatečnou navazující podporou. Po absolvování tréninkového procesu uspělo na trhu práce 19 z 25 sledovaných zaměstnanců tréninkového zaměstnávání.

Členské organizace Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ):
(v závorce jsou uvedeny konkrétní projekty/místa tréninkového zaměstnávání)

  • Česká asociace streetwork, o.p.s. (Restart shop)
  • Rubikon Centrum, z.ú. (Pracovní trénink)
  • Labre, z.s. (Přestupní stanice)
  • Homelike, o.p.s. (Jídelna Kuchařek bez domova - Jako Doma)
  • Sociální družstvo Střecha (Bistro Střecha)
  • Poznej Prahu jinak!, z.s. (PRAGULIC)
  • Progressive, o.p.s. (FIXPOINT)
  • Magdaléna, o.p.s. (Tréninková místa pro uživatele drog)
  • Tripitaka, z.s. (Restart Shop Brno, Café In The Ghetto)

Tagy

Přílohy