Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Do škol přichází nový program prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Téměř sedm žáků ze sta v České republice nedokončí základní nebo střední školu. Stojí za tím řada důvodů - nedostatek motivace, zanedbávání školní docházky, nespokojenost na vybrané škole. Česká asociace streetwork podpoří prevenci tohoto problému na pražských školách prostřednictvím multidisciplinárních týmů. Ty posílí spolupráci škol a sociálních služeb a rozšíří tak podpůrnou síť, která má pomoci ohroženým žákům a studentům základních a středních škol, aby dostudovali.

Průměr předčasných odchodů ze vzdělávání v ČR (6,7 procent) je nižší než průměr v EU (10,6 procent). Ve většině zemí EU se tento průměr v letech 2010-2020 soustavně snižoval, Česko však patří mezi šest výjimek, kde naopak ve stejném období došlo k nárůstu, konkrétně o 2,7 procenta. Vážnější je stav v Ústeckém a Karlovarském kraji, základní a střední školu zde nedokončí 15 studentů ze sta. V rámci implementace Krajského akčního plánu (iKAP II - Inovace ve vzdělávání) nyní na území hlavního města Prahy odstartoval projekt, který může být v příštích letech zdrojem dobré praxe v této oblasti pro ostatní regiony. „Přestože je situace s předčasnými odchody ve vzdělávání horší v jiných krajích, Praha nyní může v rámci svého akčního plánu program dobře odpilotovat a nastavit tak vzor pro školy po celé republice,” říká ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová.

„Vzájemnou spolupráci mezi kraji vnímám jako nezbytnou pro to, abychom do budoucna nastavili prostředí, v němž budou instituce při rozvoji kvality škol postupovat společně, a kde bude všem školám dostupná stejně kvalitní podpora co nejblíž místu jejich působení,” doplňuje ji manažer projektu iKAP Petr Valenta z Pražského inovačního institutu, který se podílí na přípravě celého plánu.

Podstatou programu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání jsou týmy odborníků a odbornic   z oblasti sociální práce a sociální pedagogiky. Tyto týmy společně s pedagogy škol vytvoří multidisciplinární tým lidí, kteří se vyskytují v podpůrné síti okolo dítěte či školy samotné „Chtěli bychom, aby děti a mladí měli možnost ve své situaci postupovat komplexně, tedy aby neřešili své problémy a těžkosti na mnoha místech a s mnoha lidmi. To totiž zvyšuje bariéru pomoci a naší snahou je bariéru naopak snižovat,” vysvětluje cíle projektu Martina Zikmundová. Půjde tak o aktivní a přímou spolupráci škol a sociálních služeb. Koncept takové spolupráce schvaluje i ředitel Pražského inovačního institutu Bob Kartous: „Institucionalizaci aktivní sociální podpory ve školách jednoznačně podporujeme, ať už prostřednictvím sociálního pedagoga či specializovaných organizací, které se této činnosti dlouhodobě věnují, jako je třeba ČAS.”

Program nyní již vstupuje do prvních škol. „S několika školami už jsme rozjednali spolupráci, při které zároveň dochází k vytipovávání žáků, kterým naše týmy mohou pomoct,” říká koordinátorka projektu Aneta Sluková z České asociace streetwork. Spolupráce bude mít povahu case managementu, ve kterém jsou děti i rodiče aktivně zapojování do rozhodování o vlastním směřování. Proces case managementu umožňuje koordinovat spolupráci všech zapojených osob tak, aby byla pro žáky či studenty rychlejší a efektivnější.

Inovacím ve vzdělávání se bude věnovat i nejbližší diskuzní setkání ČAS od ČASU v Knihovně Václava Havla, které se koná 27.1. v 19:00. Hostem bude zakladatel centra EDUin a dramaturg České televize Tomáš Feřtek.

﹡﹡﹡

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání byl zahájen k 1. 6. 2021 a realizace projektových aktivit bude probíhat až do 30. 11. 2023. Projekt s pomocí 42 partnerů pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

 

Tagy

Přílohy