Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Praha, 24. 11. 2021 - Česká asociace streetwork v rámci projektu implementace Krajského akčního plánu (iKAP II - Inovace ve vzdělávání) přichází s modelem takzvaných multidisciplinárních týmů. Ty budou řešit předčasné odchody ze vzdělávání. Tyto týmy nabídnou komplexní řešení a pomohou na základě individuálních potřeb žákům a studentům základních a středních škol, aby dostudovali.

Podstata multidisciplinární práce spočívá ve vytvoření aktivní sítě odborníků a odbornic různých oborů, kteří budou jako celek spolupracovat s pedagogy. Půjde tak o aktivní a přímou spolupráci škol a sociálních služeb. Cílem je zabránit předčasnému ukončením studia na základních a středních školách u vybraných žáků a studentů. “Oslovíme školy s nabídkou spolupráce, která bude mít z počátku povahu case managementu - tedy konzultanti a konzultantky České asociace streetwork budou zodpovědni za vytvoření sítě okolo problematického momentu dítěte nebo mladého člověka. Pomohou mu společně  vyřešit jeho situaci na základě jeho vlastních potřeb, tak aby byl motivován k dokončení studia na základní nebo střední škole” přibližuje pilotní fázi spolupráce koordinátorka projektu Aneta Sluková z České asociace streetwork.

V počáteční fázi projektu bude také vytvořena platforma pro komunikaci s pedagogickým sborem. Ta bude zaznamenávat konkrétní limity, přínosy i ověřené metody, které se potvrdí v rámci multidisciplinární ve školách. Na základě činnosti sociálních pracovníků a poznatků získaných skrze platformu se následně dají dohromady multidisciplinární týmy. Jejich fungování bude následně ověřována v rámci celého projektu. Do procesu utváření těchto týmu a metod jejich práce bude přizván pedagogický sbor i školské poradenské pracoviště.

“Chtěli bychom, aby děti a mladí měli možnost ve své situaci postupovat komplexně, tedy aby neřešili své problémy či těžkosti odděleně na mnoha místech a s mnoha lidmi. Zvyšuje to bariéru pomoci a naší snahou je bariéru naopak snižovat,” zmiňuje cíle projektu ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová a dodává, že záměrem je také vyjít vstříc pedagogickým pracovníkům škol. Těm má projekt ukázat, že existují služby, které jsou připravené pomoci žákům a studentům ve specifických momentech a situacích, na jejichž vyřešení školy často nemají kapacity či nástroje. Cílem celé iniciativy je, aby se spolupráce škol a sociálních služeb stala běžnou součástí vzdělávacího systému.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání byl zahájen k 1. 6. 2021 a realizace projektových aktivit bude probíhat až do 30. 11. 2023. Projekt s pomocí 42 partnerů pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Tagy

Přílohy