Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Program Týdne nízkoprahových klubů 2021 v Pardubickém kraji

Nízkoprahý klub Díra, Bonanza vendolí z.ú.
Díra na náměstí
Kdy: 23. 9. 2021 10:00 – 24. 9. 2021 15:00
Kde: Klub, Felberova 2, 568 02 Svitavy
Co: Budeme s klienty na náměstí rozdávat placky a letáčky a informovat o činnosti našeho klubu. Mimo to, celý týden budou probíhat dny otevřených dveří, kde bude možnost si prohlédnout prostory klubu a bude tu připravená projekce s prezentací na téma jak se žije teenagerům. Plus doprovodný program jako debaty na daná témata (škola a každodenní život teenagera), Vědomostní a společenské hry.
Vstupné: Zdarma

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Futur, Šance pro Tebe, z.s.
Den otevřených dveří NZDM Futur
Kdy: 23. 9. 2021 13:00 – 23. 9. 2021 16:00
Kde: klub, Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim
Co: Přijďte se podívat na náš klubový den. Můžete si prohlédnout, jak to u nás vypadá a co Vám můžeme nabídnout. Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky. Přijďte si zasoutěžit ve stolním fotbalu, seznámit se s ovládáním programovatelného robota Botley a společně si něco zajímavého postavíme z Lega. Určitě si spolu užijeme zábavné odpoledne. Těšíme se na Vás.
Vstupné: Zdarma

NZDM Agora, Šance pro Tebe, z.s.
Den otevřených dveří
Kdy: 23. 9. 2021 13:00 – 17:00
Kde: klub, Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
Co: Naše uživatelka bude promítat fotky, které nafotila a také přečte několik básniček ze své sbírky, které vytvořila. Budeme hrát různé hry a kreativně tvořit.
Vstupné: Zdarma

NZDM EMKO Vysoké Mýto, SKP-CENTRUM, o.p.s.
Týden nízkoprahů
Kdy: 21. 9. 2021 13:00 – 23. 9. 2021 17:00
Kde: klub, ulice, Husova 146, 566 01 Vysoké Mýto
Co: Akci budeme pořádat 3 dny v týdnu, konkrétně 21., 22. a 23. 9. 2021 vždy od 13:00 do 17:00 hod. Na každý den plánujeme jinou aktivitu.
21. 9. 2021 – Prohlídka prostor, hra na hudební nástroje (klávesy, kytara, bubínky), výtvarná aktivita zaměřená na výrobu vlastního nástroje, hra Play 22. 9. 2021 – Prohlídka prostor, turnaj ve stolním fotbálku, karetní hry (Prší, Uno, Dobble) 23. 9. 2021 – Prohlídka prostor, elektronická tužka, knížky, osmisměrky a křížovky, hry Ypsilonie a Zvířata v kostce, od 15h prezentace služby v ulicích města Všechny tři dny budou propojené s tématem péče o duševní zdraví. Budeme si povídat o tom, jak být v pohodě a jak o sebe pečovat.
Vstupné: Zdarma

NZDM Free klub a Terénní program při NZDM Free klub, SKP-CENTRUM o.p.s.
Poznej Freečko
Kdy: 20. 9. 2021 13:00 – 24. 9. 2021 17:00
Kde: klub, park, sídliště, Jungmannova 2550, Bartoňova (bez č.p.), Tyršovy sady (bez č.p.), 530 02 Pardubice
Co: kontaktní kampaň s volnočasovými aktivitami v parcích a na sídlištích, preventivní aktivity na klubu na téma duševního zdraví, Den otevřených dveří, setkání s OSPOD Pardubice
Vstupné: Zdarma

NZDM Futur Prachovice, Šance pro Tebe, z.s.
Den otevřených dveří NZDM Futur
Kdy: 23. 9. 2021 12:30 – 16:00
Kde: Prostor klubu nebo místo před klubem, Chrudimská 219, 538 04 Prachovice
Co: Den otevřených dveří NZDM Futur v Prachovicích bude zahájen ve 12:30. Pro návštěvníky budeme mít připraveno občerstvení - sladké i slané. Návštěvníci akce se dozví informace o provozu nízkoprahového zařízení, seznámí se s prostorami klubu a pracovnicemi. Protože letošní Týden nízkoprahových klubů nese název Škola jak ji (ne)známe ... vymyslely jsme pro účastníky akce následující program:
- výzva online komunikace při nestabilním internetovém připojení (simulace "padajícího internetu" při online výuce)
- meditační techniky pro zvládání stresových situací (využití relaxační hudby, techniky prodýchání, ...)
- scénky - témata ze života teenagera (zapojení účastníků)
Vstupné: Zdarma

NZDM Jakub klub, Charita Přelouč
Den otevřených dveří
Kdy: 21. 9. 2021 9:00 – 17:00
Kde: klub, Českobratrská 90, 533 41 Přelouč
Co: Prohlídka prostor, informace o službách, výstava fotografií, volnočasové aktivity
Vstupné: Zdarma

NZDM Prevence s Bonanzou, Bonanza Vendolí, z.ú.
Den otevřených dveří v NZDM Prevence s Bonazou
Kdy: 21. 9. 2021 14:00 – 18:00
Kde: NZDM Prevence s Bonanzou, Vendolí 18, 569 14 Vendolí
Co: Ukázka činností na klubu, hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi
Vstupné: Zdarma

NZDM Street, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Den otevřených dveří
Kdy: 22. 9. 2021 10:00 – 24. 9. 2021 16:00
Kde: NZDM Street, Taušlova 714, 561 51 Letohrad
Co: Klub bude otevřen pro všechny, kteří si chtějí prohlédnout, jak to u nás vypadá a co můžeme nabídnout, zeptat se na cokoli, co je napadne. Nabízíme možnost vyzkoušet si volnočasové aktivity, připravujeme drobné tvoření (výroba placek, výroba fotorámečků a záložek).
Vstupné: Zdarma

Tagy