Nebylo nic nalezeno.

Foto © Anna Šolcová

S odvahou k porozumění – nová podcastová série z oblasti sociálních služeb

Do prostředí českých podcastů přichází nový diskusní pořad ČAS od ČASU. Jde o cyklus debat s osobnostmi, mezi jinými socioložkou Jiřinou Šiklovou, v Knihovně Václava Havla nejen o tom, proč Češi tak snadno podléhají stereotypům o sociální problematice. Cílem nové podcastové série je prostřednictvím hostů přiblížit veřejnosti jinak vzdálená a předsudky opředená témata nízkoprahových a terénních sociálních služeb a jejich klientů. Premiérový díl se uskuteční 17. února v 18:30.

Vytrvale pomáhají a podporují jednotlivce i skupiny v těžkých životních situací. Nízkoprahové a terénní sociální služby v Česku už třicet let zastupují roli státu. Přesto o nich většinová společnost ví jen velmi málo. Podle socioložky Jiřiny Šiklové, které se stala první hostkou podcastové série ČAS od ČASU, je příčina ve stále ještě nedostatečné informovanosti. „Je potřeba o sociální práci mluvit, vysvětlovat a zdůrazňovat, v čem je její význam,“ upozorňuje Šiklová.

Jádrem projektu je série veřejně přístupných diskusních setkání se zajímavými a inspirujícími osobnostmi se vztahem k nízkoprahovým sociálním službám. Naším cílem je zlepšit povědomí společnosti o streetworku a tím zlepšit i jeho reputaci, stejně jako zlepšit postoj společnosti k znevýhodněným a zranitelným skupinám obyvatel,“ říká ředitelka České asociace streetwork, Martina Zikmundová.

Držitelka plakety Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR, Šiklová, k tomu dodává, že vnímání zranitelných skupin společností je důležitým ukazatelem její vyspělosti. „Když byla obec bohatá, měli se i chudí lépe. V mnoha románech padá otázka, kde jsou vaši obecní chudí? Pohled na obecní chudé je zprávou o bohatství dané společnosti,“ zaznívá v premiérovém dílu pořadu, jehož základem je myšlenka postavená na heslu “S odvahou k porozumění”.

Mezi dalšími hosty pořadu, kterých se v Knihovně Václava Havla představí celkem dvanáct, bude například speciální pedagožka Klára Laurenčíková, odbornice na práva děti a zastánkyně inkluzivního vzdělávání, či psychiatr Jakub Minařík, zaměřující se na farmakoterapii závislosti na návykových látkách. Diskusní setkání budou přístupná formou videozáznamu, přepisu rozhovoru a podcastu dostupného na Spotify i streamovacích službách iOS a Android. Moderuje Adéla Lichková, kterou je možné slyšel také na vlnách Českého rozhlasu.

***

S odvahou k porozumění.

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Tagy

Přílohy