Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

CASVISITS SCHOOLS v roce 2020

Realizace zahraničních výměnných stáží v roce 2020 v rámci projektu podpořeného z programu Erasmus+ „Schools and (social) streetworkers – the same target group, the same goals“, registrační číslo projektu 2019-2-CZ01-KA205-061588.

Výměnné stáže zaměřené na spolupráci nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež a škol jsme zahájili v únoru 2020 návštěvou slovinské výpravy v pražských zařízeních pro děti a mládež: Klub Vrtule (Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.), NZDM Pacific (KC Motýlek – Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.), Klub Jedna Trojka a Klub Jižní Pól (Proxima Sociale, o.p.s.).

Stáž (10. – 14. 2. 2020) zahájili kolegové a kolegyně ze Slovinska (organizace Zavod BOB, Lublaň) v pondělí dopoledne v kanceláři České asociace streetwork, z.s. (ČAS), kde dostali úvodní obecné informace o terénní sociální práci s dětmi a mládeží v ČR, o ČAS, o zaměření a programu stáže. Odpoledne a následující dva dny pak celá pětičlenná skupinka strávila v klubu Vrtule, kde jim pracovníci přiblížili práci na klubu, v terénu a zejména podrobně spolupráci se ZŠ Hovorčovická. Ve čtvrtek a pátek si skupinku rozdělily kluby NZDM Pacific, Jedna Trojka a Jižní pól. Na programu byla opět spolupráce se školami, seznámení s prací na klubu i v terénu, fotbálek a dokonce i společné pečení perníčků. Na závěr stáže proběhlo, opět v režii ČAS, zhodnocení a sdílení zkušeností. Kolegové z Lublaně o svých zkušenostech a poznatcích z ČR napsali zprávu, kterou si (zatím pouze v AJ) můžete přečíst ZDE.

Do plánu stáží radikálně zasáhla pandemie COVID-19, a proto se další stáž uskutečnila až 14. – 18. 9. 2020. Nizozemskou výpravu dali dohromady kolegové z tamní asociace terénních pracovníků s mládeží BVJONG. Skupina pěti kolegů a kolegyň z různých organizací a měst v Nizozemí se po úvodu v ČAS (obecné informace o situaci v oboru v ČR, program a organizace stáže) vydala do Hradce Králové, kde se jim od úterý do pátku věnovala organizace PROSTOR PRO. Holandská skupina se rozdělila na menší skupinky a takto se kolegové přímo zapojili do práce v terénním programu v Hradci Králové, v nízkoprahovém klubu Klídek, v terénních programech v Třebechovicích pod Orebem a Kostelci nad Orlicí a rovněž v mobilním klubu (dodávka NZDM Klídek). Návštěva a praktická práce přímo ve školách již kvůli epidemiologické situaci nebyla možná, přesto byla spolupráce se školami velkým tématem (zejména distanční výuka a úloha sociálních pracovníků při podpoře znevýhodněných žáků tak, aby neztratili kontakt se školou). Závěrečná evaluace proběhla už online po návratu kolegů zpět do Nizozemí. Zprávu si můžete v angličtině přečíst ZDE.

Další stáže jsou naplánované na rok 2021. České výpravy pracovníků nízkoprahových sociálních služeb mají možnost vyjet do Slovinska, Německa, Nizozemí, Estonska a Finska. Zahraniční kolegové přijedou k nám: německá skupinka do Brna, Estonci do Prahy, Finové do Liberce. Konání stáží však bude záležet na celoevropské situaci s pandemií COVID19. Každopádně jsme připraveni stáže uskutečnit a uděláme pro to maximum. 

Zahraniční výměnné stáže se odehrávají v rámci projektu „Schools and (social) streetworkers – the same target group, the same goals“, registrační číslo projektu 2019-2-CZ01-KA205-061588. Projekt je podpořen z programu Erasmus+.

#casvisits #casvisitschools #erasmusplus

Závěrečné zprávy ze stáží

Tagy