Nebylo nic nalezeno.

Kateřina Baňacká, vítězka ČASované boty za rok 2016

Kateřina Baňacká, vítězka ČASované boty za rok 2016

Co znamenalo pro osobnost roku 2016, Kateřinu Baňackou z In IUSTITIA, získat ocenění ČASovaná bota? A před jakými výzvami z jejího pohledu stojí sociální práce a nízkoprahové sociální služby? Přečtěte si Kateřinin medailonek!

Napište prosím Vaše jméno a 1-2 věty o sobě
Kateřina Baňacká, dříve sociální pracovnice s uživateli drog, později s obětmi trestných činů. V praxi věnující se tématu násilí a medializaci obětí trestných činů.

Kde v tuto chvíli pracujete?
Stále v In IUSTITIA, změnila jsem však pozici, v současné době jsem zodpovědná za řízení projektů a organizační chod organizace.

Co pro Vás znamenalo získat ocenění ČASovaná bota?
Velkou poctu, nemyslela jsem si, že bych cenu mohla dostat.

Jaké jsou podle Vás v současnosti největší výzvy pro sociální práci/nízkoprahové sociální služby?
Nedostatek personálních kapacit, mnoho vystudovaných sociálních pracovníků a pracovnic pracuje mimo obor. Výzvou je tedy nastavit systém tak, aby sociální práce byla vnímána jako atraktivní, což souvisí s ohodnocením, ale také prestiží profese. Další výzvou pro sociální práci je aktivní práce s tématy (témata okrajová, rozvíjející se) a jejich zavádění do praxe. Např.: stárnoucí populace uživatelů OPL, genderová témata v sociálních službách, medializace obětí trestných činů, mlčenlivost a mnoho dalších.

Jak s (odstupem) hodnotíte, co Vám práce v oboru dala/vzala?
Práce v oboru mi spíše hodně dala než vzala. Dala mi rozhled do různých oborů, naučila jsem se spoustu věcí, které mohu využít i v osobním životě. Naučila jsem se na věci a situace koukat jako na celek, který je velice složitý a není možné hodnotit, ale naopak snažit se vše pochopit. Práce v oboru mi umožnila velký růst, naopak mi možná vzala iluze a ideály o různých věcech.

Nezapomeňte, že do 30. září můžete i Vy nominovat kolegu nebo celou službu a ocenit jejich dobrou práci. Více informací naleznete ZDE.

Tagy