Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Změna termínu konference Terénní a nízkoprahové programy 2020

Když jsme začali plánovat jubilejní desátou celorepublikovou oborovou konferenci ČAS Terénní a nízkoprahové programy 2020, netušili jsme, jak náročný a turbulentní tento rok pro všechny bude. Nyní již víme, že v původním termínu (4. – 5. června 2020) se konference neuskuteční. Zároveň vidíme, že téma konference – Limity a etika v sociální práci – nabylo optikou současné krize na aktuálnosti ještě více. Konferenci jsme se proto rozhodli přesunout na 21. – 22. listopad 2020, abychom ji mohli realizovat na tradičním místě a v osvědčeném formátu.

S ohledem na současnou situaci a omezení vyvolané opatřeními Vlády ČR v důsledku epidemie COVID-19 není možné konferenci zrealizovat v původním termínu. Dle dostupných informací budou hromadné akce ty poslední, u kterých budou omezení zrušena. Navíc je konference plánována jako mezinárodní a bez zahraničních vystupujících by byl program velmi ochuzen. Rozhodli jsme se konferenci přesunout a zvolit náhradní termín. Bohužel nejsme jediní, kteří různé akce přesouvají, a protože chceme zachovat i tradiční místo konání, bude se konference konat o víkendu. Věříme, že nás v této pro všechny svízelné situaci jak účastníci, tak i přednášející pochopí a víkendový termín nebude překážkou účasti.

Termín konference: 21. – 22. 11. 2020

Současně s přesunem termínu konání konference posouváme i všechny lhůty – přihlašování k aktivní účasti je prodlouženo do 15. 5. 2020, nominace na ČASovanou botu do 30. 9. 2020, přihlášky k pasivní účasti budou spuštěny 15. 6. 2020 a finální výběr témat příspěvků bude oznámen tentýž den.

Sledujte prosím stránku konference, kde budeme postupně doplňovat přednášející. 

Jsme přesvědčeni, že se nám podaří opět uspořádat konferenci, která bude tematicky přínosná a pro všechny rozvojová, že listopadový termín umožní nám všem i určité zklidnění po jarních hektických měsících.

Konference se uskuteční na tradičním místě  v Praze, na Novotného Lávce 5. Navážeme na témata minulých konferencí, kterými byly Důstojnost a Spolupráce. Téma letošní konference nese název Limity a etika v sociální práci. Program bude probíhat v několika paralelních blocích, celková kapacita bude 250 účastníků. Konference bude uspořádána v rámci projektu Nové výzvy pro streetwork (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649).

Po skončení odborného programu se můžete těšit na večerní kulturní program v Malostranské Besedě, kde budou slavnostně předány jubilejní 20. výroční ceny ČASovaná bota (příjem nominací probíhá do 30. září 2020). Sobotnímu večeru nebude chybět živá hudba a hosté – ČASované botě k 20. narozeninám a letošním výhercům k ocenění přijdou pogratulovat také výherci minulých ročníků ČASované boty.

V tuto chvíli vás stále zveme k aktivní účasti! Připravte si svůj příspěvek!

Své příspěvky v podobě krátké anotace posílejte prostřednictvím elektronického formuláře ZDE, a to nejpozději do 15. 5. 2020.

Na adresu konference@streetwork.cz nám můžete zasílat své tipy na kolegyně a kolegy z oboru, kteří by podle Vás mohli přednést zajímavý příspěvek či se s námi podělit o své zkušenosti.

Přihlašování k účasti na konferenci bude spuštěno 15. 6. 2020

Tagy