Nebylo nic nalezeno.

ČASovaná bota 2018

Známe nominované na ČASovanou botu 2018!

Jak dopadlo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb? Výsledky jsou zde!

Určitě už napjatě vyhlížíte výsledky velkého oborového hlasování o tom, kdo získá cenu ČASovaná bota 2018. Vězte, že všechny vaše hlasy byly spravedlivě vyhodnoceny a posčítány a Výroční ceny České asociace streetwork ČASovaná bota 2018 za největší přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb znají své nominované! Partnerem ceny pro Tým roku je letos opět společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem portálu jdidoklubu.cz

Vyhlášení a slavnostní předání cen proběhne 25. dubna od 18:00 v rámci oslavy 10 let Fóra terénní práce, Cafe Therapy Školská 1267/30 Praha 1. Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat a slavit s Fórem TP a s vítězi ČASované boty!

Nominováni na cenu jsou (dle abecedy):

Kategorie Osobnost roku 2018

Lenka Bednářová – vedoucí NZDM N klub, Semiramis z.ú. Lenka Bednářová – vedoucí NZDM N klub, Semiramis z.ú. nominace (pdf)

Lenka je od roku 2011 lektorkou primární prevence rizikového chování na ZŠ, od roku 2013 do 2017 byla pracovnicí NZDM N klubu, kde se v roce 2017 stala vedoucí klubu, zároveň lektoruje pod Centrem vzdělávacích aktivit. Během působení na klubu se zvládla poprat s nelehkými situacemi, jako jsou personální změny v týmu a především stěhováním služby a jejím rozjezdem od píky. Služba začínala v prostoru bez topení v holé boudě, ve které bylo potřeba vytvořit prostředí, kde se děti a mládež budou cítit bezpečně a příjemně. To se Lence povedlo díky neodbytné snaze, trpělivosti a obdivuhodnému zapálení pro věc.

Zároveň službu, která procházela nelehkým obdobím, posunula dále, ke spolupráci s výchovnými ústavy, realizaci skupin indikované prevence, navázala spolupráci s psychologem na klubu, nebo s Dětským domovem v Nymburce. Nebojí se pustit do nových věcí a tím se postavit výzvě. Jejími silnými stránkami není jen osobní charisma, ale i odborný background, tak, jak se naplno věnuje klientům, věnuje se i svému týmu.

Svitlana Golubyeva – Psychoterapeutka, terénní pracovnice, SANANIM z. ú.Svitlana Golubyeva – Psychoterapeutka, terénní pracovnice, SANANIM z. ú. nominace (pdf)

Svita již více než 14 let na otevřené drogové scéně kontaktuje rusky mluvící uživatele drog. Několik jich dostala do legální substituce. Pro mnoho z nich je důležitou součástí vstupu nejen do služeb harm reduction. Zřejmě by bez ní buď vůbec služeb nevyužili, nebo by měli kontakt s nimi přinejmenším velice ztížený. Což je z pohledu prevence rizik šíření infekčních nemocí do české populace uživatelů drog poměrně významné. V zemích bývalého Sovětského svazu je situace ohledně prevence rizik užívání drog a provozování služeb harm reduction kritická. Na mnoha místech tyto služby vůbec neexistují. Prevalence infekčních chorob nejen u uživatelů drog v těchto zemích je alarmující. Rusky mluvící klienti také často nevědí, že takové služby vůbec existují. Jedním z největších přínosů práce Svity je proto vysvětlování klientům smyslu služeb a jejich anonymity, neboť v jejich domovině jsou za užívání drog vězněni, či jinak perzekvováni. Někdy mají strach vůbec přiznat, že jsou závislí. Svitě se velice dobře daří prolomit tyto počáteční obavy. Svým milým, klidným a profesionálním přístupem si získává jejich důvěru, která se přenáší i na ostatní terénní pracovníky. Klienti se tak učí využívat terénních služeb i v době kdy Svita není ve službě. 

Daniel Randák – vedoucí KC Prevent Strakonice a Prachatice, Prevent 99 z.ú.Daniel Randák – vedoucí KC Prevent Strakonice a Prachatice, Prevent 99 z.ú. nominace (pdf)

I když by si Dan, který se v pomáhajících profesích pohybuje od roku 1996, ČASovanou botu zasloužil již dávno v podstatě za zásluhy, navržen byl především za svou práci v posledních letech. Krom toho, že už 9 let vede KC ve Strakonicích a Prachaticích, kde působí zároveň jako kontaktní pracovník, terapeut a adiktolog, rovněž od jara 2015 vykonává funkci předsedy Sekce Harm Reduction v A.N.O. Za tu dobu Sekci významně pozvedl, táhne to, drží témata. Díky tomu mohli jeho kolegové z oboru mnoho věcí připomínkovat nebo je měli možnost ovlivnit. Po letech nečinnosti tak Sekce plní svůj účel a to z velké části hlavně díky Danovi.

Kategorie Tým roku 2018

Com.pass, Ponton z.s.Com.pass, Ponton z.s. nominace (pdf)

Tým Com.pass přináší terénní práci s dětmi a mladými lidmi zejména do vyloučených lokalit Plzně. Pracovníci Com.passu se pohybují na poli plzeňských služeb od roku 2007. Tým pracuje ve stabilním složení už několik let. Teréňáci znají dokonale prostředí vyloučených lokalit Plzně. Znají dokonale své klienty, klienti znají je a pouštějí je do svých životů i do svých domovů. Com.passu se daří individuální práce především s mladými dospělými, se kterými řeší otázky okolo bydlení, dluhů, vzdělání, zaměstnání nebo rodiny. Kromě toho dokáží „hecnout“ sebe i svoje klienty k přechodu Brd, spaní pod „širákem“, mytí v potoce a dalším neuvěřitelnostem. Účinkují v pracovních skupinách, jezdí do zahraničí, učí svoje kolegy  a vůbec, jsou profesionální, flexibilní, vstřícní, inovativní a velmi, velmi inspirující.

Kontaktní centrum ve Znojmě, Společnost Podané ruce o.p.s.Kontaktní centrum ve Znojmě, Společnost Podané ruce o.p.s. nominace (pdf)

Přestože se tří-členný pracovní tým dlouhodobě potýká s nedostatečnou personální kapacitou, poskytuje služby kontaktního centra v ambulantní i terénní formě, a to nejen na území města Znojma. Každoročně postupně rozšiřuje hranice streetworku a zajišťuje tak v rozsáhlé oblasti ORP Znojmo dostupnost služeb. Nezaměřuje se pouze na práci s aktivními uživateli drog, ale pomoc nabízí i příbuzným a blízkým. Společnou prací s kolegy z Terapeutického centra v Jihomoravském kraji se podařilo otevřít detašované pracoviště pro patologické hráče a jejich blízké a jeho provoz i nadále udržet. V loňském roce se jednalo o 277 klientů a 3 528 kontaktů, z čehož vychází, že pracovníci byli denně v kontaktu s průměrně 14 osobami z cílové skupiny služeb. Pracovnice se účastní preventivních osvětových akcí a jsou členy pracovních skupin, jako Komise prevence kriminality a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska. I přes kapacitní náročnost svojí práce neztrácejí skvělé nastavení – lidské a profesní – směrem k lidem, kterým služby poskytují. Neustále se snaží hledat cesty, jak svou práci dělat lépe, tak, aby maximálně plnila svoje poslání cíl.

Terénní program NADĚJE, pobočka PrahaTerénní program NADĚJE, pobočka Praha nominace (pdf)

Terénní program pražské NADĚJE tvoří skupina lidí plná různých osobností, ale jsou to týmoví hráči, kteří spolu dokáží spolupracovat, mnohdy vyřešit nevyřešitelné a umí dát šanci těm, kteří už zdánlivě svoji šanci propásli. Zkrátka, jsou to lidé na svém místě. Neopomenutelnou zásluhu na tom všem má jejich vedoucí Aleš Strnad, který je ve službách pro lidi bez domova uznávanou kapacitou a svými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi jejich práci obohacuje. O své práci informuje TP Naděje veřejnost a snaží se – např. skrze sociální sítě – bořit stereotypy, které o lidech bez domova vznikly a bohužel stále vznikají. Často s nimi pracovníci bojují tím zdánlivě nejvíce samozřejmým způsobem – každodenním  lidským přístupem, který všichni bereme jako samozřejmost, ale mnohdy se pak v realitě všedních dní vytrácí.

O nominacích rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb. Vybírat jste mohli z celkem 22 došlých návrhů pro 10 osobností (12 návrhů) a 10 týmů (10 návrhů). Dohromady jsme obdrželi neuvěřitelných 283 hlasů, z toho 41 jich bylo vyřazeno jako neplatné - důvodem bylo porušení pravidel (uznány byly jen hlasy pracovníků z nízkoprahových sociálních služeb, kteří rozdělili své hlasovací body mezi 3 osobnosti a 3 týmy). Rada ceny ve složení: loňští vítězové, plus zástupce Správní rady ČAS, Kanceláře ČAS a partnera Ceny Bohemia Energy vybere již 16. dubna vítěze.

Děkujeme za vaše návrhy i hlasování a gratulujeme nominovaným!

Česká asociace streetwork

Ke stažení/odkazy:

Tagy