Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Helenou Kotovou

Helena Kotová je místopředsedkyně Výkonného výboru (brzy Správní rady) České asociace streetwork o.s. a zároveň vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež PVC v Blansku.

Jakou funkci máš ve výboru, kde pracuješ, na jaké pozici, jakou máš praxi v oboru?

Helena Kotová, místopředsedkyně Výkonného výboru (brzy Správní rady). Zároveň jsem byla nominována na funkci největšího rýpala ve VV. Musím říci, že jsem byla překvapená jak volby dopadly. Nyní jsou ve VV 4 ženy a jen jeden muž, dosud to bylo naopak. Je to ale odraz poměru žen a mužů v oboru. Jsem zvědavá, jestli tato změna – tedy ženská nadvláda – bude mít nějaké vedlejší výsledky.

Helena Kotová (PVC Streetjam) Aktuálně dlouhodobě pracuji v Blansku, v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež PVC, jehož zřizovatelem je Sdružení Podané ruce, o.s. Když říkám dlouhodobě, myslím tím, že začínám sedmý rok v tomto klubu. Z toho jsem jeden rok na pozici vedoucí klubu, ale pořád mám i služby na klubu a když to jde, jdu do terénu, abych neztratila kontakt s klienty a s přímou prací. Předtím jsem rok dělala v K-centru pro uživatele drog v Litoměřicích, takže mám zkušenosti i s touto oblastí.

V jaké situaci se dle Tvého soudu nachází v současnosti nízkoprahové programy jako obor? A v jaké situaci se nachází nízkoprahové kluby?

Vnímám to v jako docela klidné fázi. Protože po letech bouřlivého vznikání, definování a vymezování, jsme docela sebevědomí, máme své místo v systému sociálních služeb a máme kvalitní materiály a druhové standardy.

Je ale potřeba neustrnout a i nadále se vyvíjet, vnímám to nyní ve směru kvality. Tím, že NZDM jako sociální služba je zahrnuta v zákoně, budou se jich týkat také inspekce kvality. Což já osobně vnímám jako dobré, aspoň to donutí zařízení přemýšlet o tom, jak a komu tu službu poskytují. A jsem zvědavá, jak inspekce dopadnou. ČAS je podle mě zase trochu napřed, protože proběhlo vnitřní hodnocení kvality, pořádá se seminář jak se na inspekce připravit, lobbuje se ve prospěch NZDM.

Co Tě vedlo ke kandidatuře do výboru?

Rozhodovala jsem se úplně na poslední chvíli, i když jsem byla napůl přesvědčená, že do kandidatury půjdu. Důvodem byla kontinuita Výkonného výboru, neboť jsem v předchozím roce již ve výboru působila a také moje vnitřní zodpovědnost. Chvíli to totiž vypadalo, že nebudou žádní kandidáti a o novém složení VV snad budeme hlasovat z přítomných na Valné hromadě.

Skončili Evropské projekty, alespoň prozatím. Co myslíš, že čeká ČAS?

ČAS teď čeká hlavně období nejistoty a krizového provozu. V současné době jsou finance na provoz se třemi zaměstnanci do konce ledna 2008. V minimálním provozu, s jedním zaměstnancem na 0,5 úvazku  je možnost kancelář financovat do června 2008.

Čekáme, že co nejdřív bude vypsána výzva na podávání  projektů z EU a že se díky nim podaří finanční prostředky získat a provoz kanceláře zajistit na další období. Mluví se o tom dlouho, ale stále nic.

To ale není jediná šance na získání peněz na provoz, ředitel kanceláře - Jindra Racek - jedná i o dalších případných zdrojích, je to všechno ve fázi vyjednávání a plánování.

Pokud se finance získat nepodaří, kancelář ČAS bude zrušena a činnost asociace bude zredukována na nezbytné minimum, kompetence převezme VV a ČAS se vrátí do doby před dvěma lety, kdy se vše dělalo nadšenecky a dobrovolně. V tu chvíli bude nutná i větší aktivita členů ČAS.

Na Valné hromadě došlo ke změně stanov a k oddělení pozice odborného ředitele od členství ve Výkonném výboru. Co to v praxi znamená?

Helena Kotová (PVC Streetjam) Znamená to větší stabilitu, flexibilitu a větší kontrolu kanceláře ČAS i Výkonného výboru. Je to praktičtější, protože dokud byly obě pozice obsazeny jednou osobou, hrozilo, že pokud se rozhodne odejít, porazí ho tramvaj nebo nebudou finance na provoz kanceláře, bude ohrožen chod kanceláře i ČASu. Nyní v době výpadku ředitele kanceláře přebírá kompetence VV a v době výpadku předsedkyně ČAS přebírá kompetence místopředsedkyně nebo další pověřené osoby.

Důležitá je pro mě zejména transparentnost v tom, co kdo dělá, kdo má za co odpovědnost a kdo je komu odpovědný. Myslím, že díky oddělení rolí, ČAS udělal další krok k profesionalitě organizace. 

Jak jsi spokojena s chodem kanceláře ČAS? Je něco, co by se mělo zlepšit?

S chodem kanceláře jsem spokojená, protože do ní jako členka VV vidím už rok a musím říct, že někdy pracovníky obdivuji, co všechno se musí udělat, zařídit, vytisknout, napsat, rozeslat...

I když někdy výhrady jsou, což vyplývá z kontrolní funkce VV, není nic extra závažného, co by se mělo zlepšit. Naopak stojím si za tím, že kancelář ČASu se během těch dvou let stala profesionálním, servisním a lobujícím orgánem v oblasti nízkoprahových služeb, zejména tedy nízkoprahových klubů.

O co se chceš Ty osobně ve vašem funkčním období nejvíc zasadit?

Jako nový VV jsme na svém prvním setkání vypracovali prohlášení na funkční období, kde jsou uvedeny základní body, čemu se chceme věnovat.

Já osobně bych se chtěla zasadit o větší spolupráci mezi ČASem a krajskými pracovními skupinami, větší zaangažovanost členů, konkrétně pracovníků v přímé práci. Mám totiž zkušenost, že to jsou často kvalitní lidé, ale nedostávají se k nim informace o činnosti a fungování ČASu, mejly s výzvami a další informace.

Také chci pokračovat v realizaci cyklu Romských seminářů, o které je dlouhodobě zájem, popř. i dalších tématických seminářů.