Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0168-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 12. 10. 2020

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Anotace:

Kurz je určen pracovníkům, kteří se potřebují dozvědět, jak pečovat o sebe, když pomáhají druhým. Je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak vybalancovat svůj pracovní čas a energii tak, aby byl v souladu s vlastními přáními. Je určen těm, kteří si kladou otázku, zda v práci vyhořívají či ne. Na kurzu se účastníci dozvědí, co je syndrom vyhoření, jaké jsou jeho příznaky a fáze. Udělají si orientační test syndromu vyhoření a zjistí, jak jsou na tom. Uvědomí si, jak zachází s vlastní zátěží, a také co jim při práci s ní pomáhá. Dále si účastníci pojmenují vlastní individuální strategie v prevenci syndromu vyhoření. Dozvědí se doporučované možnosti a způsoby prevence syndromu vyhoření. V rámci kurzu si vyzkoušejí konkrétní techniky zaměřené na relaxaci a projdou imaginativní cestu za „Starým moudrým mužem“. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Lektorka:

Mgr. Světlana Pokorná–Vrablecová – vystudovala PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Pracovní zkušenosti získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Dále pracovala na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením. V současné době působí jako supervizorka, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami.

Ve své práci s lidmi se nechává inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snaží vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že dělají to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné.

Ve volném čase se věnuje své rodině, má ráda hudbu, filmy a ráda chodí na procházky.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 800 Kč
  • 1 500 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 21. 9. 2020

Tagy

Cena kurzu

1800

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1500.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006