Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1218-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 21. 10. 2020

Výuka:

  • 10–17 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Anotace:

Tento kurz volně navazuje na kurz Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb (jeho absolvování ale není podmínkou účasti). Klade si za cíl předat praktické dovednosti a paletu konkrétních aktivit využitelných při práci s klienty. Účastníci se interaktivním způsobem naučí, jak otevírat a vést témata se skupinou klientů i s jednotlivci, naučí se rozpoznávat případné rizikové chování svých klientů a adekvátně na ně reagovat s cílem snížit míru jejich ohrožení při využívání internetu. Účastníci se naučí možnosti a hranice komunikace s klientem přes chatovací nástroje a dozví se, jak efektivně využívat sociální sítě k prezentaci své služby.

Účastníci budou na kurzu potřebovat svůj notebook. Součástí výuky je práce s internetem.

Lektoři:

Mgr. Jiří Kocourek – s Českou asociací streetwork spolupracuje od roku 2006. Realizoval např. tyto projekty: portál streetwork.cz, dokument Čekárna na dospělost, sada preventivních komiksových materiálů, Týden nízkoprahových klubů, Turné pro nízkoprahy, ČASovaná bota atp. Od roku 2012 je vedoucím inovativního projektu Streetwork Online. Současně také pracuje od roku 2014 jako manažer Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota. Dříve pracoval v České televizi. Stál u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Spolupracoval s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadací rozvoje občanské společnosti, Univerzitou Karlovou v Praze a Dětským krizovým centrem. Vystudoval sociální pedagogiku.

Bc. Dušan Vaněk – vystudoval sociální a pastorační práci na ETF UK. Od roku 2006 pracoval jako sociálně-pedagogický pracovník a pedagog volného času v klubu Oratoř v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích, od roku 2012 byl vedoucím tohoto klubu. Od roku 2019 pracuje jako sociální pracovník v azylovém domě pro rodiny s dětmi. S Českou asociací streetwork spolupracuje na projektu Streetwork Online od roku 2014, současně působí i jako lektor specifické primární prevence se zaměřením na extremismus a násilí z nenávisti.

Jan Vališ, DiS. – od roku 2007 pracuje v Nízkoprahovém klubu Vrtule jako kontaktní a následně jako vedoucí pracovník. V roce 2012 začal působit na poradenském chatu v projektu Streetwork Online, České asociace streetwork. Pro asociaci také pracuje jako hodnotitel kvality. Věnuje se lektorské činnosti zejména v tématech krizové intervence, extremismu a diváckého násilí.  V roce 2013 obdržel ocenění Časovaná bota v kategorii osobnost roku. Je jednou z mediálních tváří České asociace streetwork.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 800 Kč
  • 1 500 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 30. 9. 2020

Tagy

Cena kurzu

1 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 500 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006