Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Kompetence ke kontaktní práci

Ilustrační foto
ČAS Váz zve na sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci. Výcvik je akreditován u MPSV (akreditace č. A2017/0606-SP/PC).

Sebezkušenostní výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob.

Anotace:

Eklektický – kombinace celostních, existenciálních, fenomenologických, antropologických a tvarových přístupů 

Tréninkový – vstupování do situací, hledání možností řešení, nácvik kontaktu

Sebezkušenostní – ukotvování osobních zkušeností, zážitek skupinové dynamiky, sebereflexe, trénink vzájemně na členech skupiny

Výcvik – důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitková interaktivní forma

Kontaktní práce – základní jednotka výcviku – setkání Já x Ty v dialogickém vztahu, vytváření respektující atmosféry

Pro:

 • Pracovníky, kteří potřebují vést s klientem dialog
 • Pracovníky, kteří potřebují reagovat v různorodých, často nepřehledných situacích
 • Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 • Pracovníky pracující s různými cílovými skupinami v různě organizovaných službách

Výstup:

 • Nalezení vlastního potenciálu v kontaktní práci
 • Schopnost improvizovat v různých situacích
 • Schopnost rozlišit moje x klientovy potřeby
 • Porozumění způsobu životního vyjádření klientů
 • Schopnost vytvářet atmosféru dialogického setkání
 • Zcitlivění, náhled na situace s klientem
 • Pragmatický přístup

Podmínky pro vstup:

 • zaslat věcný a konkrétní motivační dopis, ze kterého se skutečně dozvíme, co si od výcviku slibujete, popřípadě, co vás vedlo k rozhodnutí přihlášku podat - maximální rozsah 1/2 normostrany
 • zaslat profesní životopis + aktuální kazuistiku - zaměřenou na popis budování vztahu s klientem (i neuzavřený proces) - ze kterého poznáme, jak o svojí práci přemýšlíte - max. rozsah 1 normostrana
 • Tyto 3 náležitosti pošlete při přihlášení na email smejkalova@streetwork.cz
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty
 • dosažení věku min. 21 let
 • jste motivováni se profesně rozvíjet prostřednictvím práce na sobě
 • chcete porozumět sobě a klientovi v kontaktu
 • úspěšně projdete výběrovým pohovorem

Podmínky absolvování:

 • absence je možná pouze v rozsahu jednoho třídenního setkání
 • aktivní zapojení do kurzu - práce ve skupině, individuální úkoly apod.,
 • ochota pracovat s osobními obsahy a aktuálním pracovním materiálem
 • dodržování pravidel skupiny
 • absolvování stáže, odevzdání domácích úkolů
 • úspěšné obhájení portfolia

Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník – certifikovaní supervizoři ČASu

Termíny výcviku:

Přijímací pohovor s uchazeči o výcvik proběhne dne 3. 9. 2019 od 11 hod. – Dobrá rodina, Pardubice

1. setkání 11. – 12. 9. 2019 – 2 dny

2. setkání 21. – 23. 10. 2019 – 3 dny

3. setkání 11. – 13. 12. 2019 – 3dny

4. setkání 27. – 30. 1. 2020 – 4 dny

5. setkání 3. – 6. 3. 2020 – 4 dny

6. setkání 21. – 24. 4. 2020 – 4 dny

Termín 7. setkání bude stanoven dodatečně na měsíc červen 2020.

Místo konání:

Cena kurzu:

 • Cena výcviku 22.200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 18.900 Kč.
 • Ubytování (250Kč/noc) i stravu si účastníci hradí sami na místě v hotovosti. Skupina si společně vaří.

Uzávěrka přihlášek: 14. 8. 2019

Související odkazy:

Cena

22 000

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 18 900.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776