Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Výcvik v motivačních rozhovorech (Brno)

Institut kontaktní práce Vás zve na Výcvik v motivačních rozhovorech v rozsahu 48h vyučovacích hodin. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví či ve firmách – využívají se mj. v práci se závislými na drogách, alkoholu, gamblingu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, při změně životosprávy, při změně nezdravých návyků, v probační službě, v práci s mladistvými, nebo při změnách v organizacích. Motivační rozhovory jsou rovněž účinné v prevenci vyhoření.
Motivační rozhovory vycházejí z přístupu zaměřeného na klienta a zaměřují se na zkoumání a řešení ambivalence, související s procesy změny a rozhodování. Motivace je vnímána jako proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru. Předpokladem k úspěšné práci s motivací je schopnost empatického naslouchání, porozumění vnitřním motivačním silám klienta, podpora jeho vlastních schopností a respekt k jeho autonomii, zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle.

Kurz je rozdělen na 3 setkání, po dvou dnech.

Účast na prvním setkání je klíčová a při absenci na setkání je další účast v kurzu již problematická, neboť jednotlivá setkání na sebe navazují. Při absenci na celém druhém či třetím setkání lze kurz dokončit až v rámci dalšího běhu kurzu (většinou až v následujícím roce).

Časová dotace: 48 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1372-SP/PC

Lektoři: PhDr. Jan Soukup PhD.

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

12 300 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 10 300 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.