Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0397-VP.

Termín kurzu:

  • 20. 10. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 20

Pro koho je kurz určen:

  • vedoucí pracovníci

Anotace:

Vyznáte se v kandidátech? Odhadnete, kdo vchází do dveří? Chcete tým, který vydrží roky? Jak říct těm správným kandidátům, že je u nás chceme? Koho potřebuji na pozici a jak ho seženu? Co udělat, aby ti noví vydrželi?

Lidské zdroje jsou základními pilíři práce v každém oboru a o to více v pomáhajících profesích. Vytvořit fungující tým je v období ekonomické konjunktury náročný úkol. Účastníci kurzu se seznámí s personálním marketingem aplikovatelným v praxi sociálních služeb, seznámí se s příklady dobré praxe i častých chyb formou prezentace příkladů organizace, kde lektoři působí, i prostřednictvím řízené diskuze. Získají teoretický vhled do životního cyklu personálního marketingu, budou hodnotit aktuální stav personalistiky své organizace skrze bilanční kruh, sestaví si akční plán rozvoje. Zásadní část kurzu je věnována technikám náboru (způsoby inzerce, komunikační kanály a PR), výběru (nastavování kritérií, skládání hodnotitelského týmu, nácvik pozorování a hodnocení) včetně detailního představení metody assesment centrum, a v neposlední řadě stabilizaci pracovníků (mentoring, metodika, rituály atd.). Kurz je založen na jedinečné dlouhodobé praktické spolupráci odborníků z teorie personalistiky, jejich zkušeností z oblasti byznysu a s managementem zavedené organizace na poli pomáhajících profesí. Díky tomu přináší nové pohledy vyzkoušené v praxi.

Lektoři (výuku vedou vždy dva lektoři):

Mgr. Tomáš Klumpar – od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. – pracuje jako konzultant, diagnostik a lektor v oblasti aplikované psychologie práce. Diagnostikoval více jak 6 000 kandidátů a zaměstnanců, formou Assessment a Development center a individuální diagnostiky. Kromě komerčních projektů pracuje pro neziskové organizace, s Beztíží spolupracuje cca 12 let. Publikoval dvě knihy z oboru, přednáší na vysokých školách. 

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 2 400 Kč
  • 2 000 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 29. 9. 2021

Tagy

Cena kurzu

2 400 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 000 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.