Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem v nízkoprahových službách

Česká asociace streetwork, z.s. Vás zve na dvoudenní workshop „Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem v nízkoprahových službách“. Kurz má akreditaci MPSV. Kurz byl v minulých letech akreditován pod názvem Kontakt s klientem se specifickými potřebami.

Rozsah kurzu:

 • 14 hod.

Počet účastníků:

 • max. 15 osob

Komu je kurz určen:

 • Kurz je určen pracovníkům v přímé práci, např. TP, NZDM, KC, poradny.

Termín:

 • 11. – 12. 10. 2021

Výuka:

 • 1. den: 10–17 hod.
 • 2. den: 9–16 hod.

Lektoři:

Mgr. Eva Janků – psychoterapeutka, supervizorka ČAS

MgA. Viktor Dočkal – dramaterapeut, supervizor ČIS/EASC

Anotace kurzu:

Sociální pracovníci se v kontextu nízkoprahových služeb (denní centra, terénní programy pro osoby bez přístřeší, služby pro uživatele drog apod.) běžně setkávají s klienty, trpícími duševním onemocněním, deprivací, duální diagnózou (kombinace se závislostním chováním) nebo jinou obtíží. Průvodními projevy takovýchto klientů je pak obtížné zvládání běžných sociálních kontaktů a sociálního začleňování vůbec. Opakovaně se ukazuje, že tito klienti propadají pomyslným sítem standardních sociálních služeb a logickou branou zpět se pak stávají nízkoprahové – stacionární nebo terénní služby. Je tedy žádoucí, aby sociální pracovník, v terénu či nízkoprahu, byl schopen s takovýmto klientem vést dialog, mapovat potřeby, případně delegovat a motivovat klienta do návazných služeb. Cílem kurzu je nalézt způsoby, jak prakticky postupovat při práci s těmito klienty, jak vhodně navázat kontakt, na co se v komunikaci zaměřit a jak rozumět jednání člověka, jehož vnímání může překračovat rámec logiky. Zaměříme se na měkké dovednosti a jejich praktické využití v oboru sociální práce.

Základní otázky:

Hlavním tématem kurzu jsou otázky spojené s klienty, kteří prošli psychiatrickou zkušeností. Co mu je? Mám se bát? Jak s ním mluvit? Co pro něj mohu udělat? Jak nakládat s bludy, kterými trpí? V rámci kurzu budeme společně odpovídat na tyto, ale i jiné otázky, spojené s daným tématem. Zaměříme se na to, jak pracovat a nahlížet na kontakt s těmito klienty v rámci nízkoprahových služeb.

Seminář bude veden aktivní interaktivní dramaterapeutickou formou. Na seminář si připravte situaci s klientem, kdy jste si Vy nebo klient/ka nevěděli rady.

Místo konání:

 • Klimentská, Praha
 • K dispozici káva, čaj.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 3 500 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 100 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 20. 9. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 500 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 100 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.