Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (PODZIM)

Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky.

Česká asociace Streetwork vás zve na dvoudenní kurz Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Kurz je akreditován MPSV.

Rozsah kurzu:

 • 16 hod.

Počet účastníků:

 • max. 16 osob

Komu je kurz určen:

 • Pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a TP.
 • Kurz je určen zkušeným a středně zkušeným pracovníkům – předpokladem je minimálně rok v přímé práci pod vedením, zkušenost se supervizní nebo intervizní prací v týmu, schopnost a ochota k reflexi a sebereflexi.
 • Jak poznám, že se mám přihlásit? Kladu si při práci s klientem otázky. Nespokojuji se s prvoplánovými odpověďmi a  zavedenými úsudky a postupy. Chci svoji práci rozvinout a obohatit. Cítím potřebu profesně i lidsky růst. Před podáním přihlášky doporučujeme spojit se s kolegy, kteří kurz absolvovali v minulosti, a získat reference.

Termín kurzu:

 • 10. – 11. 11. 2021

Výuka:

 • 1. den 10 – 18 hod.
 • 2. den 9 – 17 hod.

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je naučit se pracovat aktivně s klientem tak, aby pro něj byla služba co nejefektivnější. V rámci setkání interaktivní formou proberete ty oblasti práce – kontaktu s klientem, které se týkají zjišťování zakázky, hledání skryté zakázky, vytváření hypotéz, konfliktů zájmů (klient, pracovník).

Kurz volně doplňuje problematiku individuálního plánování, ale je zaměřen na fáze kontaktu, které vlastnímu individuálnímu plánu předcházejí, tedy na vytváření hypotéz o potřebách a škálování, které provádí pracovník ještě před a v průběhu dojednávání o zakázce + prohlubuje schopnost pracovníka zvědomovat klientovi jeho potřeby a komunikovat je.

V semináři je počítáno s Vaším aktivním zapojením.

Lektor kurzu:

Mgr. Michal Zahradník – lektor a supervizor České asociace streetwork, spolu s Evou Janků lektor Výcviku v kontaktní práci.

Místo konání:

 • Kolárka, Kolín
 • K dispozici káva, čaj.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 3 000 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 20. 10. 2021 Volná místa, přihlašování prodlouženo do 9. 11. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.

Volná místa. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776