Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Umění rozhovoru

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0167-SP/PC. Kurz proběhne online.

Termín kurzu:

  • 26. – 27. 4. 2021

Výuka:

  • 9–17 hodin

Rozsah kurzu:

  • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Anotace:

Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří se chtějí seznámit s tím, jak využít rozhovor s klientem pro nastavení užitečné spolupráce. V rámci kurzu Umění rozhovoru se účastníci seznámí se základní teorií systemického přístupu, která je potřebná k vedení rozhovoru. Kurz se zaměří na to, jak konkrétně využít sebereflexi při práci s klientem. Dále se účastníci dozvědí, jak vypadá profesionální pomáhající rozhovor, jaké jsou jeho fáze a na co se ve které fázi zaměřuje. Dozvědí se, jak vést rozhovor, aby nebyl rozplizlý. Jak začít, udržet a ukončit rozhovor. Jak taktně vstoupit klientovi do řeči apod. V další části se kurz zabývá tématem práce se zakázkou klienta a jak se posunout od prvotních, často nejasných přání, směrem k měřitelnému cíli. Zaměřuje se na druhy otázek a jejich možnosti využití v rozhovoru, jak formulovat dobrou otázku. Na kurzu si účastníci budou moci vyzkoušet rozhovor zaměřený na formulaci měřitelného cíle. Rozhovor orientovaný na řešení a rozhovor na hledání zdrojů a rozvíjení dosažených úspěchů v klientově příběhu. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Lektorka:

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová – vystudovala PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Pracovní zkušenosti získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Dále pracovala na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením. V současné době působí jako supervizorka, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami.

Ve své práci s lidmi se nechává inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snaží vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že dělají to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné.

Ve volném čase se věnuje své rodině, má ráda hudbu, filmy a ráda chodí na procházky.

Místo konání:

  • online

Cena kurzu:

  • 3 000 Kč
  • 2 400 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Uzávěrka přihlášek: 6. 4. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.

Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006