Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Jak na prevenci v NZDM?

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0706-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 13. 5. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 20

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Anotace/obsah kurzu:

Kurz slouží začínajícím pracovníkům jako vstupní brána do práce s preventivními tématy v NZDM. Zkušenějším pracovníkům nabízí rozšíření vědomostí a znalostí v oblasti preventivní práce s klienty. Budeme se věnovat formám, které lze pro preventivní práci využít, tak, aby byly pro klienty atraktivní, jak nad různými pojetími samotných aktivit přemýšlet, na co se soustředit (se zaměřením – „diskusí“ – jaký má v současné době prevence v NZDM rozměr, jak různá zařízení, služby a každý sám za sebe k tomuto tématu přistupujeme, co se do prevence promítá, co vnímáme jako historicky zažité, funkční nebo naopak problematické, jak se prevence v čase proměňuje, co ovlivňuje její přínosnost, v čem vidíme rezervy a budoucí výzvy). Nabídneme pojetí prevence pro všechny formy poskytování služby – terén, klub i online prostor. Stěžejní částí kurzu je prostor pro samotné tvoření jednotlivých preventivních programů pro různé formy služby, kdy si na jednotlivých případech ukážeme, jak lze preventivní témata zpracovávat.  

Lektoři:

Bc. Barbora Peterková je sociální pracovnice a zástupce vedoucího Nízkoprahového klubu Likusák Ratolesti Brno, z.s. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Práci s dětmi a mládeží na klubu, v terénu a online se věnuje od roku 2015. Zaměřuje se na spolupráci při realizaci obecně prospěšných prací a společensky prospěšné činnosti ve službě, zajištění spolupráce s Terénními programy Podaných rukou, zastupuje službu na nadregionální pracovní skupině Fórum terénní práce, podílí se na realizaci projektů a na příspěvcích do odborných metodik a médií atd.

Mgr. Jan Kopic vystudoval PdF MUNI – Sociální pedagogika a volný čas. Od roku 2016 pracuje v NZDM Likusák v Ratolesti Brno, z.s. a od roku 2018 je jeho vedoucím. Momentálně je ve výcviku Kontaktní práce.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 2 100 Kč
  • 1 850 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s. 
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 22. 4. 2021

Tagy

Cena kurzu

2 100 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 850 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006