Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1221-SP/PC/VP. Kurz proběhne dle situace on-line nebo prezenční formou.

Termín kurzu:

  • 30. 11. – 1. 12. 2020

Výuka:

  • 10–18 hodin (2. den 9–17)

Rozsah kurzu:

  • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 16

Anotace:

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence nejen pro streetwork – základy a jeho absolvování je podmínkou účasti v tomto kurzu. Účastníci si mohou prohloubit své vědomosti o specifických postupech krizové intervence (práce se suicidálním klientem, náročné situace v krizové intervenci) a při praktických nácvicích trénovat své dovednosti vést krizově-intervenční hovor. Kurz je vedený interaktivní formou a dostatek prostoru je věnován kazuistikám z praxe účastníků tak, aby si mohli odnést individuální tipy pro svou práci s klienty. Část kurzu je věnovaná psychohygieně pracovníků a prevenci vyhoření a etickým dilematům v krizové intervenci.

Lektoři (výuku vedou vždy dva lektoři):

Mgr. Peter Porubský vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře. V letech 2010–2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Celý svůj dosavadní profesní život se věnuje oblasti sociální péče, neziskovému sektoru, prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, lektorování, psychoterapii a psychologickému poradenství. Při lektorování rád propojuje teorii se zkušenostmi z praxe.

Mgr. Barbara Ernest je psycholožka, s rozsáhlými zkušenostmi s psychoterapií a krizovou intervencí. Pracuje v soukromé psychologické praxi v Praze a na dětské krizové lince (Linka bezpečí, z.s.) – zde 9 let působila na pozici vedoucí směny a aktuálně je součástí lektorského týmu. Zaměřuje se na lektorování témat týkajících se zejména přímé práce s klienty, tak i témat týkajících se podpory a vedení pracovníků v pomáhajících profesích.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 3 300 Kč
  • 2 900 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 9. 11. 2020 V kurzu jsou volná místa, uzávěrka prodloužena do 23. 11.

Tagy

Cena kurzu

3 300 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 900 Kč.

V kurzu jsou volná místa, přihlašování stále běží. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006