Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb (PODZIM)

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1224-SP/PC/PP/VP.

Termín kurzu:

  • 9. 11. 2020

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 14

Anotace:

Kurz je speciálně připravený pro pracovníky, kteří pracují s dětskými a dospívajícími klienty. Účastníci se seznámí se základními pojmy z oblasti sexuologie a psychosexuálního vývoje, menšinové sexuální orientace apod. Kurz je interaktivní, propojuje teorii s dlouholetou praxí lektora na dětské lince důvěry. Důraz se klade na sebereflexi osobních hranic pracovníka tak, aby si pro sebe našel bezpečnou formu rozhovoru s klienty v různém věku.

Lektor:

Mgr. Peter Porubský – vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře. V letech 2010–2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Celý svůj dosavadní profesní život se věnuje oblasti sociální péče, neziskovému sektoru, prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, lektorování, psychoterapii a psychologickému poradenství. Při lektorování rád propojuje teorii se zkušenostmi z praxe.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 950 Kč
  • 1 650 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s. 
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 19. 10. 2020

Tagy

Cena kurzu

1950

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1650.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006