Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Case management s uživateli návykových látek

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován u MPSV pod č. A2019/1315-SP/PC/VP.

Termín kurzu:

  • 1. – 2. 3. 2021 (náhradní termín za 12. – 13. 10. 2020)

Výuka:

  • 10–18 hodin (2. den 9–17)

Rozsah kurzu:

  • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 16

Anotace:

Kurz se zaměřuje na přiblížení práce formou Case managementu, která se čím dál častěji využívá i v České republice. Primárním cílem kurzu je přiblížit tuto metodu práce v prostředí služeb pro uživatele návykových látek v kontextu České republiky. Další důležitou oblastí je seznámení účastníků kurzu s filozofií Recovery a jejími principy, jejichž aplikaci vnímáme jako velmi důležitou pro dlouhodobou práci s klienty. Historicky vznikl case management jako nástroj péče o duševně nemocné klienty a je spojený s hnutím deinstitucionalizace psychiatrické péče. V rámci kurzu se účastníci kromě teoretických a historických souvislostí obeznámí i s praktickým fungováním tohoto přístupu v našich podmínkách. Lektoři kurzu pracují v přímé práci na pozici Case managerů s uživateli návykových látek, častokrát i s klienty s duální psychiatrickou diagnózou. Jsou tedy schopní předávat zkušenosti ze své aktuální praxe jak z oblasti přímé práce s klienty, tak i se zaváděním tohoto modelu práce do týmu. V rámci dalších více praktičtěji zaměřených vzdělávacích modulů budou účastníci kurzu aktivně pracovat se vzorovými kazuistikami, hledat možné cesty, jak spolupracovat s klientem na zlepšení jeho situace, v rámci cvičení budou cíleně pracovat s překračováním „standardně“ nastavených hranic ve vztahu pracovník-klient. Celý kurz bude pojat interaktivní formou a bude tedy vyžadovat aktivní zapojení frekventantů kurzu.

Lektoři (výuku vedou vždy dva lektoři):

Mgr. Miroslav Giljan – vystudoval obor Sociální politika a sociální práce na FF UK. Je absolventem psychoterapeutického výcviku INSTEP. Dlouhodobě pracuje v přímé práci s uživateli návykových látek v různých etapách jejich užívání. Aktuálně pracuje na pozici vedoucího týmu Case managerů v organizaci Progressive, o.p.s. V práci s klientem ho inspiruje filozofie recovery, gestalt a integrativní psychoterapie.

Bc. Simona Smetanová – vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě UK v Praze, kde dále pokračuje v magisterském studijním programu. S uživateli návykových látek se setkává již několik let během stáží i ve své práci. Necelé tři roky působila jako adiktoložka v Kontaktním centru a poslední dva roky působí, jako case managerka pro uživatele návykových látek v neziskové organizaci Progressive o.p.s. v Praze.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 3 300 Kč
  • 2 900 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 8. 2. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 300 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 900 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006