Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (říjen)

Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky.

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz (16 hod.) Potřeby klientů nízkoprahových služeb aneb Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky. Kurz je akreditován MPSV a jeho kapacita je max. 16 osob. 

Komu je kurz určen:

  • Pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a TP
  • Kurz je určen zkušeným a středně zkušeným pracovníkům – předpokladem je minimálně rok v přímé práci pod vedením, zkušenost se supervizní nebo intervizní prací v týmu, schopnost a ochota k reflexi a sebereflexi.
  • Jak poznám, že se mám přihlásit? Kladu si při práci s klientem otázky. Nespokojuji se s prvoplánovými odpověďmi a zavedenými úsudky a postupy. Chci svoji práci rozvinout a obohatit. Cítím potřebu profesně i lidsky růst. Před podáním přihlášky doporučujeme spojit se s kolegy, kteří kurz absolvovali v minulosti, a získat reference.

Termín kurzu:

  • 1 – 2. 10. 2020

Výuka:

1. den
10 – 18 hod.

2. den
9 – 17 hod.

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je naučit se pracovat aktivně s klientem tak, aby pro něj byla služba co nejefektivnější. V rámci setkání interaktivní formou proberete ty oblasti práce – kontaktu s klientem, které se týkají zjišťování zakázky, hledání skryté zakázky, vytváření hypotéz, konfliktů zájmů (klient, pracovník).

Kurz volně doplňuje problematiku individuálního plánování, ale je zaměřen na fáze kontaktu, které vlastnímu individuálnímu plánu předcházejí, tedy na vytváření hypotéz o potřebách a škálování, které provádí pracovník ještě před a v průběhu dojednávání o zakázce + prohlubuje schopnost pracovníka zvědomovat klientovi jeho potřeby a komunikovat je.

V semináři je počítáno s Vaším aktivním zapojením.

Lektor kurzu:

Mgr. Michal Zahradník – lektor a supervizor České asociace streetwork, spolu s Evou Vernerovou lektor Výcviku v kontaktní práci

Místo konání:

  • Diakonická akademie, Praha Komunitní centrum Kolárka, Prostor Plus, o.p.s. Kolín
  • K dispozici káva, čaj.

Cena kurzu:

  • Cena kurzu je stanovena ve výši 2 800 Kč.
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. je cena 2 200 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

  • 9. 9. 2020

Na kurz se můžete přihlásit ZDE.

Tagy

Cena kurzu

2 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 200 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776&l