Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Výměna zkušeností – Prostor Pro, o.p.s.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Je dobré být v ČAS“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231 vyhlašuje nabídku dvoudenní výměny zkušeností v Prostor Pro, o.p.s. - NZDM Klubík, NZDM Klídek.

V rámci projektu „Je dobré být v ČAS“ nabízíme dvoudenní výměnu zkušeností pro max. 5 vybraných osob pracujících v nízkoprahových sociálních službách v rámci celé ČR. Výzva je primárně určena pro pracovníky členských zařízení ČAS. Hlásit se ale mohou i pracovníci z řad nečlenů. V případě nenaplnění kapacity, budeme zařazovat i pracovníky z těchto organizací, jakožto potencionálních nových členů asociace.

Výměna zkušeností je určena pro začínající i pokročilé pracovníky a pracovnice. Výměna zkušeností proběhne v Prostor Pro, o.p.s. - NZDM Klubík, NZDM Klídek, Hradec Králové.

www.prostorpro.cz

Prostor Pro, o.p.s. - NZDM Klubík, NZDM Klídek - jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, obě zařízení jsou členy České asociace streetwork, z.s. 
Cílová skupina: NZDM KLUBÍK: děti ve věku 8 – 13 let , NZDM KLÍDEK: děti a mladí ve věku 13 – 22 let. 

Cíl výměny zkušeností:

 • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
 • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
 • seznámit účastníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání 
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Struktura výměny zkušeností:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem výměny. 

1. den:

Cca 9:30 – 10:15

 • přivítání, seznámení s prostory organizace a zázemím pro účastníky, s kolegy, seznámení s průběhem výměny, seznámení s jednotlivými cíli účastníků (co konkrétně potřebují, očekávají, abychom na to mohli zareagovat a přizpůsobit tak dle možností průběh výměny)

Cca 10:15 – 11:00

 • představení organizace: historie, organizační struktura a personální obsazení jednotlivých služeb, finanční zázemí organizace, kultura organizace – propagační materiály, výroční zprávy, webové stránky, BOZP, mlčenlivost, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe

Cca 11:00 – 12:00

 • představení služeb, do kterých budou účastníci zapojeni: metodické materiály služby (NZDM), prostory a okolní prostředí služby, specifika a potřeby našich klientů, seznámení se s evidencí služeb, představení náplně jednotlivých pracovníků (vedoucí programu, zástupce programu, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách), specifika ambulantní a terénní formy, spolupráce s návaznými institucemi + členství v různých odborných skupinách a přínos pro praxi NZDM, představení programu skrz výpověď klienta v rámci propagačního videa, možnost nahlédnout do složky klienta (anonymně), zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe

Cca 12:00 – 13:00 oběd

Cca 13:00 – 18:30

 • uvedení pracovníky klubu do momentální situace na klubu, v terénu; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s ním)
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, stejně tak je možné navštívit obě NZDM (1 den klub, druhý den terén, RESP. jeden den KLUBÍK, druhý den KLÍDEK): přímá účast při práci s klienty, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků
 • zpětná vazba, diskuze ohledně praxe, zodpovězení otázek, společné evidování služeb

2. den

Cca 10:30 – 12:00

 • zhodnocení prvního dne, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníka z přímé práce)
 • seznámení se s plány a cíli programu na nadcházející období, seznámení se s FB profilem NZDM (online prací s klienty), seznámení se s veřejnými akcemi, které pořádáme, dále dle konkrétního zájmu účastníků

Cca 12:00 – 12:30 oběd

Cca 12:30 – 18:00

 • uvedení pracovníky klubu do momentální situace na klubu, v terénu; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s ním)
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, stejně tak je možné navštívit obě NZDM (1 den klub, druhý den terén, RESP. jeden den KLUBÍK, druhý den KLÍDEK): přímá účast při práci s klienty, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků

Cca 18:00 – 19:00

 • zhodnocení výměny zkušeností, zhodnocení jednotlivých cílů účastníků (jestli odjíždí s tím, pro co si přijeli) zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníka z přímé práce), zjištění spokojenosti s průběhem výměny.

 Každý absolvent výměny zkušeností bude povinen uspořádat do 1 měsíce od ukončení výměny zkušeností ve své vysílající organizaci seminář, v rámci kterého předá kolegům výstupy z absolvovaného pobytu. Do kanceláře ČAS pak bude povinen dodat sken prezenční listiny semináře s popsanými tématy prezentace. 

Termín výměny zkušeností:

 • 31. 5. - 1. 6. 2018

Organizační informace:

Náklady na ubytování (1 noc) účastníků výměny zkušeností budou hrazeny z projektu „Je dobré být v ČAS“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo výměny zkušeností a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 9. 5. 2018

Po termínu uzávěrky přihlášek (tj. 3 týdny před začátkem výměny zkušeností) pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli vybráni na výměnu zkušeností.
Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Je dobré být v ČAS“ v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.
V rámci projektu proběhne celkem 8 výměn zkušeností, 5 jich již bylo realizováno v roce 2017: Projekt - výměny zkušeností
 
Kontaktní osoba: 

Klára Šmejkalová
Koordinátorka členské základny projektu OPZ
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776