Nebylo nic nalezeno.

Stáž v DU Lublaňská, 4. termín

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, a „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188) realizovala odbornou stáž v DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU PRO MLÁDEŽ, Praha 2, Lublaňská v termínu 19. – 20. 4. 2022