Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Česká asociace Streetwork Vás zve na jednodenní kurz (8 hod.) Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Kurz má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0524-SP/PC/VP a jeho kapacita je max. 20 osob.

Pracujete s dětmi v sociálně právní ochraně dětí? Potřebujete umět vybrat ty nejdůležitější informace z celého vyhodnocení? Chcete se naučit dobře formulovat cíle v individuálním plánu? Chcete vědět, jak spolupracovat při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte?

Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám!

Kurz je určen:

 • pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD

Termín kurzu:

 • 7. 9. 2020

Výuka:

 • 10 – 18 hod.

Lektorky kurzu:

Mgr. Alena Svobodová – vystudovala sociální práci a sociální politiku na FF UK. Pracovala v poradenské práci v oblasti občanství a pobytu cizinců. Poté deset let jako vedoucí SAS. V současné době pracuje pro mezinárodní organizaci Lumos v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Mgr. Hana Solařová – vystudovala FF UK v Praze, obor sociální politika a sociální práce, pracovala v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, v poradně pro cizince a posledních 10 let pracuje pro mezinárodní nadaci Lumos v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Obsah kurzu:

 • Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 • Praktické cvičení k předloženým kasuistikám
 • Individuální plán ochrany dítěte
 • Praktické cvičení

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu je 1950 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. je cena 1650 Kč.
 • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek:

 • 17. 8. 2020 V kurzu jsou dosud volná místa

Tagy