Nebylo nic nalezeno.

ČAS hledá kolegy/ně na odborné pozice

Česká asociace streetwork, z.s. hledá do svého týmu kolegy a kolegyně pro realizaci projektu Podpora multidisciplinární práce s dětmi a dospívajícími v nízkoprahových soc. službách.

Název projektu: Podpora multidisciplinární práce s dětmi a dospívajícími v nízkoprahových soc. službách

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Cílem projektu bude získání a podpora kompetencí a dovedností pracovnic a pracovníků nízkoprahových služeb pro děti a mládež ke komplexnímu řešení situace cílové skupiny a všech jejích potřeb relevantních pro cíle sociální služby, a to prostřednictvím multidisciplinárního přístupu.

Projektem podpoříme zejména kompetence pracovníků zapojených služeb v navazování odborné spolupráce, facilitace odborných setkání,multidisciplinární spolupráci, pro orientaci se v nových tématech a obtížích, které se u cílové skupiny objevují a včasné detekování těchto obtíží. 

Do projektu bude zapojeno 12 nízkoprahových služeb v rámci celé ČR.

Hledáme kolegy/ně pro tyto pozice:

Odborný/á garant/ka projektu, 0,5 úvazku, 35.000,– Kč měsíčně

Náplň práce:

 • garance odborných aktivit vzhledem k plnění klíčových aktivit
 • komunikace a spolupráce se zapojenými službami,
 • zodpovědnost za odborné řízení všech pracovníků v realizačním týmu
 • zodpovědnost za naplnění cílů projektu,
 • zajištění souladu KA projektu po odborné stránce,
 • účast na setkáních v regionech, moderování kulatých stolů, účast na setkání s managementem organizací 
 • finální zodpovědnost za materiál Metodika multidisciplinární práce v NZDM 
 • spolupráce na výstupech projektu, spolupráce s evaluátorem projektu

Požadavky:

 • VŠ nebo VOŠ vzdělání 
 • min. 10 let zkušenost z oblasti sociální práce
 • zkušenosti z oblasti sociálních služeb 
 • zkušenost z práce s CS děti a dospívající, rodiny
 • zkušenost s vedením lidí
 • zkušenost s managementem poskytovatelů sociálních služeb
 • zkušenost s jednáním s veřejnou správou
 • soulad s Vizí NZDM 2030 a hodnotami České asociace streetwork

Odborný/á konzultant/ka, úvazek 0,5–1,00 – při celém úvazku 50.000,– Kč měsíčně

Náplň práce:

 • Intenzivní spolupráce u 4 zapojených sociálních služeb – doprovázení konkrétní služby průběhem evaluace klientské práce, podpora týmu služby pro multidisciplinární přístup
 • Realizace případových setkání ve službách
 • Poskytování zpětných vazeb při práci s klienty
 • Metodická podpora při kazuistických seminářích
 • Spolupráce na tvorbě Metodice multidisciplinární práce v NZDM
 • Spolupráce na odborném zajištění síťovacích setkání, kulatých stolech v regionech
 • Spolupráce na evaluaci projektu

Cílem práce konzultanta je podpora konkrétní služby v realizaci multidisciplinárního přístupu v klientské práci včetně nástroje case managementu.

Požadavky:

 • VŠ nebo VOŠ vzdělání v oborech sociální práce, sociální pedagogika, psychologie nebo příbuzných oborech 
 • min. 7 let zkušenost z oblasti sociální práce
 • zkušenosti z oblasti sociálních služeb, ideálně včetně zkušenosti s přímou prací (hledáme seniorní pracovníky)
 • zkušenost z práce s CS děti a dospívající, rodiny
 • zkušenost s vedením lidí
 • soulad s Vizí NZDM 2030 a hodnotami České asociace streetwork

Výhodou:

 • zkušenost s facilitací kulatých stolů
 • zkušenost s vedením případových setkání 
 • zkušenost s jednáním s veřejnou správou 
 • zkušenost z managementu poskytovatelů sociálních služeb

Životopis a motivační dopis zasílejte do 30. 9. 2023 na adresu asociace@streetwork.cz

 V motivačním dopisu popište svůj pohled na Vizi NZDM 2030

https://www.streetwork.cz/stranka/3281/vize-nzdm-2030

Vybrané uchazečky/či budou pozváni v průběhu září na pohovor.

Tagy