Nebylo nic nalezeno.

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2020 – Limity a etika v sociální práci

Konference ČAS 2020 – aktuální informace

Vzhledem k současné situaci není možné konferenci ČAS realizovat v plánovaném termínu a rozsahu. Rádi bychom vám ale zprostředkovali některé příspěvky alespoň formou videa.

Dlouho jsme čekali s rozhodnutím, jakým způsobem zrealizovat 10. oborovou konferenci nízkoprahových sociálních služeb Terénní a nízkoprahové programy 2020 – Limity a etika v sociální práci, která se měla uskutečnit 21. – 22. 11. 2020 (původně červen 2020).

Na konferenci je přihlášeno 230 účastníků a sešlo se nám mnoho zajímavých příspěvků a přednášejících. Konferenci měla zahájit Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv ČR v letech 2014–2020. Program je složen ze čtyř paralelních bloků, třetina příspěvků je ze zahraničí – Izraele, Islandu, Slovinska, Portugalska a ze Slovenska ( původní program zde). V tomto rozsahu však nelze konferenci realizovat ani prezenčně, ale ani online live.

Přesto jsme se rozhodli najít cestu, jak sdílet dobrou praxi i etická dilemata služeb v České republice i zahraničí. Vybrané příspěvky účastníkům zprostředkujeme formou videí. Nepůjde o stream, ale příspěvky budou natočeny v profesionálním studiu a sdíleny na webové stránce konference. Zajistíme tím pohodlí při jejich sledování, výběr vhodného času i kvalitu zvuku a obrazu.

Nahrávání bude probíhat 28. ledna 2021, po finální úpravě budou příspěvky zveřejněny.

Na co se můžete těšit

Silnými tématy konference budou funkčnost systému pomoci ohroženým dětem, sociální práce ve školách, reforma péče o duševní zdraví dětí i poskytování služeb v době pandemie. Mezi přednášejícími bude psycholog Radek Ptáček s tématem traumat dětí, právnička Klára Kalibová a téma role nízkoprahů při obhajobě práv klientů nebo Bob Kartous s tématem života ve virtuální realitě.

Sledujte facebookovou stránku České asociace streetwork, kde postupně podrobněji představujeme příspěvky a přednášející a kde Vás budeme informovat také o termínu zveřejnění video příspěvků a dalších podrobnostech.

Konference bude k vidění zdarma, realizujeme ji v rámci projektu Nové výzvy pro streetwork financovaného z Evropské unie, reg. č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649

V rámci plánovaného večerního programu konference mělo proběhnout rovněž slavnostní předávání 20. ročníku Výročních cen ČASovaná Bota. Z důvodu nouzového stavu nemůžeme předat ČASovanou botu podle plánu v Malostranské Besedě 21. 11. 2020. Když nemohou nominovaní za Botou, musí Bota k nim. Cestu Boty až k novým vítězům uvidíte na webu www.streetwork.cz prostřednictvím videa počátkem prosince 2020. Napínáme vás, ale bude to stát za to!

Děkujeme za pochopení.

Tagy