Nebylo nic nalezeno.

Program Týdne nízkoprahových klubů 2019 v Jihočeském kraji

Na co se můžete v rámci TNK 2019 těšit v Jihočeském kraji.

Den otevřených dveří pro školy
Kdy: 25. 9. 2019 od 9 hod.
Kde: klub NZDM V.I.P. , Skuherského 70, 370 01 České Budějovice
Co: Informace o službě, prezentace činnosti, nabídka k realizaci programů primární prevence, pro děti možnost vyzkoušet si volnočasové aktivity.
Vstupné: Zdarma

Týden nízkoprahů - den otevřenýh dveří v Boudě
Kdy: 26. 9. 2019 od 15 hod. 
Kde: NZDM Bouda a areál přilehlé zahrady, T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
Co: Turnaje v deskových hrách, ve stolním fotbálku, dále se uskuteční nejrůznější sportovní aktivity v areálu zahrady u NZDM Bouda, v průběhu akce bude probíhat projekce v NZDM Bouda vzniklých animovaných filmů a dokumentů z jeho činnosti, na závěr se uskuteční opekání buřtů.
Partneři: město Český Krumlov
Vstupné: Zdarma

Den otevřených dveří
Kdy: 27. 9. 2019 od 11 hod. 
Kde: klub, Spálená 727, 388 01 Blatná
Co: Prohlídka zařízení s diskusí s pracovníky k jeho provozu, s možností vyzkoušet některé aktivity pro klienty služby: fotbálek, simulační brýle (alkohol, extáze, opiáty) a alkoholová kalkulačka, hudební zkušebna (elektrická kytara, klávesy, bicí), kulečník a další. K návštěvě jsou srdečně zváni všichni zájemci z řad veřejnosti, kteří se s naší službou chtějí blíže seznámit.
Partneři: MPSV; Krajský úřad Jihočeského kraje; Město Blatná; PREVENT 99, z. ú., MAS Blatenska
Vstupné: Zdarma

Činnost NZDM realizujeme v Českém Krumlově a ve Větřní, proto jsme v rámci Týdne nízkoprahových klubů v každém městě připravili jednu akci otevřenou široké veřejnosti. V Českém Krumlově v našem zařízení, ve Větřní na hřišti u bytových domů 53,55 v Rožmberské ulici ve Větřní (SVL). Pokud by pršelo, akce ve Větřní by se přemístil do klubovny v Rožmberské ulici.

Den otevřených dveří (Český Krumlov)
Kdy: 25. 9. 2019 od 13 hod.
Kde: NZDM AUTOŠKOLA, Horní Brána 425, 381 01 Český Krumlov
Co: Seznámení s aktivitami NZDM AUTOŠKOLA, vystoupení romské hudební skupiny, taneční a hudební vystoupení romských dětí, volnočasové aktivity pro děti, soutěže, ochutnávka romské kuchyně.
Vstupné: Zdarma

Prezentace NZDM AUTOŠKOLA (Větřní)
Kdy: 26. 9. 2019 od 13 hod. 
Kde: Za příznivého počasí bude akce pořádána ve dvoře u bytových domů v Rožmberské ulici  53, 55 (dvůr si místní obyvatelé s naším přispěním upravili pro vhodné trávení volného času), 382 11 Větřní.
Co: Vystoupení romské hudební skupiny, taneční a hudební vystoupení dětí, soutěže pro děti, opékání buřtů, seznámení s našimi aktivitami pro děti v klubovně ve Větřní, bazar oblečení a hraček za symbolické ceny.
Vstupné: Zdarma

Den otevřených dveří + výstava fotografií + přespávačka pro klienty klubu
Kdy: 27. 9. 2019 12 – 17 hod.
Kde: NZDM Klub I.P., Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice, druhé patro
Co: Den otevřených dveří pro veřejnost, školy, rodiče apod. – seznámení s pracovníky, nabízenými službami, prohlídka prostorů, prostor pro dotazy; Výstava fotografií „První rok v novém Klubu I.P.“ - podívejte se, jak probíhala loňská velká renovace prostorů našeho klubu a jak jsme nový prostor kreativně využili při práci s dětmi a mládeží; Možnost vyzkoušet si brýle pro virtuální realitu, Xbox kinect, brýle simulující účinky návykových látek, fotbálek, power hokej, stolní tenis, djembe bubny, youtuberskou stolní hru Play a další vybavení klubu; Přespávačka na Klubu – pouze pro přihlášené klienty Klubu! 
Vstupné: Zdarma

Den Otevřených klubů
Kdy: 25. 9. 2019 od 15 hod. 
Kde: Komunitní centrum Máj - vnitřní prostory klubu, A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice
Co: Otevření prostor NZDM široké veřejnosti, provedení prostorem, informace o službě a programech, občerstvení. Otevřené hudební vystoupení našich klientů, parkourová exhibice klientů, vystoupení tanečnic z Oratoře, vystoupení tanečnic z klubu Pod Střechou.
Vstupné: Zdarma

Den Otevřených klubů
Kdy: 23. 9. 2019 od 14 hod.
Kde: Vnitřní prostory klubu a náměstíčko před klubem, Fr. Ondříčka 42, 370 05 České Budějovice
Co: Otevíráme tento den prostor klubu široké veřejnosti. Přijďte si prohlédnout klub, dozvědět se něco o jeho fungování a náplni programu, a zapojte se do připravených aktivit. Bude připraveno malé občerstvení a čeká vás i taneční představení našich klientů. 
Vstupné: Zdarma

Tagy