Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Ratolest Brno

Startuje kampaň „Na ulici se pracuje!”

Na rizika dnešní doby upozorňuje rodiče dětí a mladých lidí nová kampaň České asociace streetwork, která v Česku zastřešuje terénní a nízkoprahové programy. Na plakátech ve veřejném prostoru označených heslem "riziko pádu" ukazuje situace, se kterými se terénní pracovníci setkávají u dnešní mládeže nejčastěji. Zároveň tím vyvrací mýty o streetworku jako takovém.

Děti a mladí lidé jsou především ve městech vystaveni celé řadě rizik. Nemusí jít nutně o drogovou závislost, terénní sociální pracovníci upozorňují na rizika dospívání - témata, kterým se někteří
rodiče vyhýbají. Děti řeší vztahy s rodiči, s vrstevníky, trable s láskou, včetně její fyzické podoby. Dospívání je také obdobím experimentů. Mladí lidé mají přirozenou tendenci zahrávat si s
nebezpečnými věcmi, pohybovat se takzvaně na hraně - ať už zdraví nebo zákona. Proto je úkolem streetworkera děti a mladé lidi včas zachytit, aby pomyslných pádů bylo co možná nejméně.

Úloha  terénních sociálních pracovníků je tak při prevenci rizik u ohrožené mládeže zcela klíčová. Přesto na ně část veřejnosti pohlíží s nedůvěrou. Práci s dětmi a mladými lidmi se věnuje 80 procent sociálních pracovníků členských terénních a nízkoprahových zařízení. V současné chvíli využívá služeb streetworku více než dvacet tisíc dětí a mladých lidí.

Informační kampaň startuje v červnu 2018 a ve vybraných krajských městech, včetně metropole, poběží i během letních měsíců. Plakáty s vizuály kampaně představující jednotlivé pády do pomyslné propasti budou k vidění nejen v prostředcích veřejné hromadné dopravy ve městech, jako jsou České Budějovice, Jihlava, Liberec nebo Plzeň, ale také na dalších nosičích - městském mobiliáři, lavičkách a podobně. V Praze jsou k vidění také jako součást reklamy v pěti vybraných kinech.

Tagy

Přílohy