Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Nadešel čas nominovat na ČASovanou botu!

Foto: ČAS
30. 1. 2019
Rok se s rokem sešel a je tu opět vyhlášení Výroční ceny ČASovaná bota! Pracovníci nízkoprahových sociálních služeb napříč cílovými skupinami mají jedinečnou šanci vybrat ze svého středu kolegy a kolegyně, kteří si podle nich zaslouží zvláštní uznání za svoji práci.

Pokud jste si při čtení předchozích řádků vzpomněli na pracovnici, pracovníka či tým, které byste rádi ocenili, tak neváhejte a nominujte je! Ať už každodenně vyrážejí za klienty do ulic velkoměsta, nebo službu přináší na venkov za těmi, kdo ji potřebují, dejte jim najevo, že svoji práci dělají dobře, a že to vidíte.

PŘÍJEM NOMINACÍ ZAHÁJEN 30. 1. 2019

Česká asociace streetwork zahájila příjem návrhů na Výroční cenu ČASovaná bota 2018 za přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Výroční cena také známá jako ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a vzdor překážkám pracují v první linii. Již tradičně tuto cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork. Partnerem ceny pro Tým roku je letos opět společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem portálu jdidoklubu.cz

Cena je udělována ve třech kategoriích:

  • Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník Kcentra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice atd.) – formulář ke stažení; Výherce této kategorie získá od České asociace streetwork částku 10.000Kč
  • Tým roku – Cena Bohemia Energy (pro zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu – terénní program, NZDM, Kcentrum, jiné) – formulář ke stažení. Tuto kategorie dotuje Česká asociace streetwork částkou 30.000Kč
  • Cena Správní rady za mimořádný počin – cena může či nemusí být udělena.

Návrhy (nominace) přijímáme výhradně na emailu portal@streetwork.cz, pouze nominace na Cenu správní rady za mimořádný počin zasílejte na e-mail Správní rady ČAS sr@streetwork.cz.

PŘIJEM NOMINACÍ DO 25. 3. 2019 DO PŮLNOCI

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a významný přínos v oboru (tj. dlouhodobá práce v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu ke klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.). Navrhovatelem či navrženým může být kterákoliv fyzická osoba nebo kolektiv osob (pracovníci zařízení).

Jak nominovat svého „favorita“ zjistíte v pravidlech (ke stažení zde). Všechny návrhy, které budou splňovat podmínky, budou zveřejněny na portálu streetwork.cz. O nominovaných se poté rozhodne v e-mailovém hlasování (viz Pravidla), kterého se mohou zúčastnit všichni pracovníci/e nízkoprahových sociálních služeb. Vítěze každé kategorie vybere Rada ceny, a to ze tří nominovaných s největším počtem hlasů.

Rada ceny se sejde 16. dubna ve složení: Vítěz/ka kategorie Osobnost roku 2017, Zástupce vítěze kategorie tým roku 2017, Zástupce partnera Ceny Časovaná bota 2018 – společnosti Bohemia Energy, Zástupce Správní rady České asociace streetwork a zástupce kanceláře ČAS.

Konečné výsledky budou vyhlášeny a ceny slavnostně předány 25. dubna 2019 na konferenci ČAS s tématem mezinárodní spolupráce, která se uskuteční v Praze v Domě světla.

Ceny pro vítěze:

  • 30.000,- Kč obdrží od ČAS vítězný Tým roku 2018
  • 10.000,- Kč obdrží od ČAS vítěz Osobnosti roku 2018

Harmonogram pro letošní rok:

leden 2019 – vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
25. března o půlnoci – ukončení přijímání návrhů
28. března – zveřejnění nominací
28. března – 9. dubna o půlnoci – hlasování na portálu
14. dubna – vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
16. dubna – Rada rozhodne o vítězích
25. dubna. 2019 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny

Nečekejte, koho nominují druzí – staňte se tím, kdo aktivně utváří historii i současnou tvář oboru! Nominujte své kolegy/ně na ČASovanou botu 2018!

Všechny informace naleznete na stránkách České asociace streetwork: www.streetwork.cz/vyrocni_cena.

Ke stažení/odkazy:

Dokumenty k Ceně ke stažení – včetně formulářů a podrobných pravidel
Výroční cena 2017
Výroční cena 2016 
Výroční cena 2015
Výroční cena 2014 
Výroční cena 2013 
Výroční cena 2012 
Výroční cena 2011 
Výroční cena 2010 
Výroční cena 2009 
Výroční cena 2008 
Výroční cena 2007 
Výroční cena 2006 
Historie Výroční ceny 
(archiv)
Jak Výroční cena přišla na svět

Přílohy