Nebylo nic nalezeno.

Konference Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách, Ústí nad Labem

Česká asociace streetwork, z. s. pro vás v rámci projektu Nové výzvy pro streetwork (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649) připravila konferenci Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách.

Termín:

  • 21. 10. 2020, 9:00–14:00

Místo:

  • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Velká hradební 49, Ústí nad Labem

Moderuje:

Bc. Jan Syrový – od roku 1994 působil jako sociální pracovník, pracoval s lidmi s duševním onemocněním a s uživateli drog. Poté byl ředitelem střediska Diakonie ČCE. Od roku 2006 působí jako inspektor kvality sociálních služeb, konzultant, poradce a supervizor v oblasti managementu kvality sociálních služeb a vzdělavatel v oblasti plánování sociálních služeb.

Program:

8:30–9:00
Prezence

9:00
Úvod, přivítání
Mgr. Helena Kotová, regionální koordinátorka ČAS pro Ústecký kraj

9:05–10:00
Aktivity České asociace streetwork a Vize NZDM 2030
Mgr. Martina Zimmermannová

Diskuze, dotazy

10:00–10:15
Přestávka

10:15–11:45
Vznik a provoz Komunitního centra v městě Krásná Lípa
Hana Volfová, ředitelka Komunitního centra Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Provoz NZDM v době karantény – nové výzvy a metody práce s klienty
Mgr. Adéla Galbavá, vedoucí NZDM T-klub a Amari

11:45–12:15
Přestávka, občerstvení

12:00–13:30
Terénní protidrogový program v okrese Most – provoz a fungování programu, nové výzvy a reflexe doby karanténní
Ing. Lenka Acs Holakovská, Dis., vedoucí Terénního protidrogového programu pro okres Most, Most k Naději, z.s., Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most

THC terén Most
Karel Fiala, terénní pracovník a zakladatel THC terénu jako v první v ČR

Dotazy, diskuze

13:30–14:00
Shrnutí, závěr konference

Přihlašování:

Přihlásit se můžete přes tento odkaz.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Helena Kotová, regionální koordinátorka ČAS
Tel: 608 742 309

Tagy