Nebylo nic nalezeno.

Streetwork a instituce

Nový projekt zahraniční spolupráce zahájila Česká asociace streetwork s partnery z Finska a Švédska.

5. 12. 2023
Česká asociace streetwork, z.s.