Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Jak získat do týmu ty správné lidi?

Ilustrační foto
… a když už jsou to ti správní, tak aby dlouho vydrželi…

Česká asociace streetwork vás zve na nový jednodenní kurz (8 hod.) pro max. 20 osob Jak získat do týmu ty správné lidi?

Termín kurzu:

 • 10. 9. 2019

Výuka:

 • 10.00 – 18.00

Lektoři kurzu:

PhDr. Jan Gruber, PhD. – Je lektorem a konzultantem v oblasti osobnostního rozvoje, týmové podpory a nastavování procesů v organizacích. Jeho hlavním polem působnosti je kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů, školení soft skills a vůbec aplikovaná psychologie ve světě práce.

Mgr. Tomáš Klumpar – Od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Obsah kurzu:

 1. Seznámení, očekávání
 2. Personální marketing
  • 3 konkrétní příběhy lidí v Beztíži – jak se k nám pracovníci dostávají
  • práce ve skupině – Jak jste se dostali k vám do práce? Jak se tam dostali vaši kolegové?
  • brainstorming nápadů z práce ve skupině
  • bilanční kruh v kontextu PM
  • akční plán, design thinking
 3. Nábor
  • diskuze Jak inzerujeme (vizualizace)
  • práce ve skupině – Jaký typ člověka se přihlásí na předložené inzeráty?
  • priming – teoretický rámec
  • kritéria inzerátu
 4. Výběr
  • aktivita králík – pozorování/interpretace – úvod do dovedností hodnotitele
  • assesment centrum – teoretický rámec
  • zkušenost z praxe Beztíže – model AC
  • aktivity v rámci AC
  • nastavování kritérií výběru pracovníka, strukturovaný personální pohovor
  • ukázka práce v AC – modelová situace
  • hodnotitelské chyby
 5. Stabilizace
  • nástroje stabilizace pracovníka
  • příklady z praxe – přehled proveditelnost
  • mentoring
  • metodika
  • přezkoušení
  • zkušební doba
  • vstupní rituály
 6. Evaluace

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha
 • K dispozici káva, čaj, voda.

Cena semináře:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 200Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. 1 800 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2019 V kurzu jsou stále volná místa, lze se přihlašovat i po uzávěrce

Tagy: #vzdelavani

Cena

2 200

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 800.

V kurzu jsou stále volná místa a lze se přihlašovat i po uzávěrce. Více info: smejkalova@streetwork.cz